Cenya Katalan Şıkgören

Uzm. Klinik Psikolog /Oyun Terapisti

Cenya Katalan Şıkgören İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji mezunudur ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Şuanda Sigmund Freud Üniversitesi’nde Psikoterapi alanında doktora (PhD) eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimi sırasında Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi, Aura Psikoterapi Merkezi ve İstanbul Çapa Hastanesi’nde stajlar yapmıştır. Yüksek lisans eğitimi sırada Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde uzmanlık stajını tamamlamış, Yüksek lisans tezini çocuk yetiştirme tarzlarının romantik ilişkilerde doyum ve kaygı üzerine rolü ile ilgili yazmıştır. Yüksek lisans sonrasında psikiyatri merkezlerinde, danışmanlık ve eğitim merkezlerinde çocuk, ergen, aileler ve yetişkinler ile çalışmıştır. Şuanda çocuklarla ve ergenlerle bireysel terapi, oyun terapisi ve sanat terapisi yetişkinlerle bireysel terapi ve EMDR terapisi yapmaktadır. Bunun yanında bireysel veya grup olarak sanat terapileri alanlarında da çalışmaktadır.

Çalışma alanları; kaygı, korku, depresyon, boşanma, kardeş kıskançlığı, uyku sorunları, davranış problemleri ve öfke, yalan söyleme, tikler, tırnak yeme, alt ıslatma, dikkat eksikliği, travma, kayıp ve yas, özgüven sorunları ve sosyal beceri geliştirmedir.

Türk Psikologlar Derneği’nden Çocuk Değerlendirme Testleri ve WISC-IV, MMPI eğitimini almıştır. Çocuklara gelişimini görmek ve takip etmek, yetişkinlerin de karakter örüntülerini görmek amacıyla testler uygulamaktadır.

Cenya Katalan Şıkgören, Türk Psikologlar Derneği, EMDR Derneği ve  Sanat Psikoterapileri Derneği üyesidir.

Seminerler ve Sertifikalar

 • Varoluşçu Terapi ve Logoterapi- Victor Frankl Enstitüsü
 • WISC-IV (Çocuklar için Zeka Ölçeği)- Türk Psikologlar Derneği
 • EMDR 1. Düzey- Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)- Türk Psikologlar Derneği
 • IMAGO Çift Terapisi- IMAGO Relationship Institute
 • Oyun Terapisi- Oyun Terapileri Derneği
 • Kanser Hastalarında Psikoterapi Uygulamaları
 • Kanser ve Yas
 • Çocuk Değerlendirme Testleri – Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Resim Çizme Testleri (Projektif Testler), Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durum Ölçekleri
 • Sanat Psikoterapisi Eğimi –İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi (2 yıl)
 • Krize Müdahele
 • Kriz Yönetimi ve Başa Çıkma Becerileri
 • Travma, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Psikoterapi
 • Çocuk ve Ergenlerle İletişim Becerileri
 • Hastalık Sürecinde Kayıp ve Kazanç
 • Bipolar Bozukluklarında Psikoterapi ve Psikososyal Tedavilerin Yeri
 • Çocukluk Çağı Cinsel İstismar Travması
 • Kayıplarımız, Duygusal Travmalarımız ve Toplumsal Bellek
 • Sanatın Psikiyatride Kullanımı ve Ağır Psikopatolojisi Olan Hastalarda İşlevi
 • Dışavurumcu Sanat terapisi Tekniklerinin Bütünleyici Bir Teknik Olarak Bireysel Terapide Kullanımı
 • Ulusal Psikoloji Kongresi