Güldane Kılınç Salman

Uzman Psikolog

Güldane KILINÇ SALMAN 2008 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.

Mezun olduktan sonra çeşitli merkezlerde engelli bireyler ve aileleriyle çalışmış olup son 3 yıldır şiddet gören kadınlarla çalışmaktadır ve uzmanlık tezini bu alanda hazırlamıştır. Uzmanlık alanı yetişkinlerde zorlayıcı yaşam olaylarının psikolojik etkileri ve toplumsal travmalar olan Salman, Türk Psikologlar Derneği ve Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği üyesidir. Toplumsal travmalarda yürütülen psikososyal destek çalışmalarında görev almaktadır. Van Depremi ve Soma Maden Faciası bu çalışmalar arasındadır.

2011 yılından bu yana Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un vermekte olduğu ve Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği’nin standartlarına göre düzenlenen Bilişsel ve Davranışçı Tedavi Teknikleri eğitimine devam etmekte olup bu eğitimde süpervizyon aşamasındadır. Aldığı diğer eğitimler arasında ön görüşme teknikleri, Avrupa Travmatik Stres Ağı Eğitimci Eğitimi, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için El Kılavuzu (İstanbul Protokolü) eğitimi de bulunmaktadır.

Güldane KILINÇ SALMAN merkezimizde yetişkinlerle bireysel terapi çalışmalarına devam etmektedir.

 

Katıldığı Eğitim ve Etkinlikler

 Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimi (2011-…)
 Türk Psikologlar Derneği,  ’Bilişsel Davranışçı Görüşme, Değerlendirme ve Tedavi Teknikleri’ konulu eğitimi (2009)
 Türk Psikologlar Derneği İstanbul Protokolü Eğitimi (2010 Kasım)
 İşaret Dili Eğitimi (2011 Aralık- 2012 Şubat)
 Işık Savaşır Sempozyumu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AÇEV İş Birliği’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi, Barış ve Farklılıklara Saygı Semineri