İpek Turgut

Klinik Psikolog

 

2009 İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans’ını ikincil travmatik stres ve dolaylı travmatizasyon hakkında yazdığı tez çalışması ile 2014 yılında tamamlamıştır.

 

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği – Yeme Bozukluğu Servisi’nde asistan psikolog olarak görev almış, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesi ve Balıklı Rum Vakfı Hastanesi – Psikiyatri Servisi’nde stajlarını tamamlamıştır.

Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitimi, Davranış Terapisi Eğitimi, SCID I ve SCID II, Aşamalı Derin Kas Gevşetme Teknikleri eğitimlerini tamamlamış; sonrasında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu ile klinik süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir. Çocuklarla yaptığı çalışmalarda kullanmak üzere ise Çocuk Ruh Sağlığı Eğitimi ve Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi katıldığı diğer eğitimler arasındadır.

Mezuniyetinden bu yana çeşitli özel  anaokullarında okul psikoloğu  olarak görev almış ve psikiyatri kliniklerinde psikoterapist olarak yetişkinlere yönelik bireysel terapi hizmeti vermiştir. Uzmanımız Kolektif Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkez’inde yetişkinlere bireysel terapi hizmeti vermektedir.

Terapi yaklaşımı, davranış terapisi ve bilişsel- davranışçı terapi uygulamalarını içermektedir. Kaygı bozuklukları, obsesif-kompülsif bozukluk, travma sonrası stres ve buna bağlı bozukluklar, yeme bozuklukları, patolojik yas ve depresyon deneyim sahibi olduğu çalışma alanlarıdır.

Ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanan sözlü ve poster bildirileri ve uluslararası yayın yapan akademik dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Eğitim ve Sertifikalar

 

Haziran 2013 Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetkinlik Sertifikası

T.C. Sağlık Bakanlığı

 

SCID I ve SCID II Eğitimi

Doç. Dr. Selçuk Aslan

POEM (Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi)

 

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitimi

Doç. Dr. M. Hakan TÜRKÇAPAR

POEM (Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi)

 

Aşamalı Derin Kas Gevşetme Teknikleri-Süpervizyon Eğitimi

Yrd. Doç. H. Özlem Sertel Berk

Türk Psikologlar Derneği- İstanbul Şubesi

 

Çocuk Ruh Sağlığı Eğitimi

Dr. Selen Bütün Ayas

İçgözlem Psikolojik Danışmanlık Merkezi

 

Yetişkinlere ve Çocuklara Uygulanan Testler Eğitimi:

* Denver II Gelişim Tarama Testi

*Cattel 3A – 2A-Formları

*Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi

*Porteus Labirentleri Testi

*Benton Görsel/Sözel Bellek Testi

*Standardize Mini Mental Test

*Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi

*Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

*Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

*Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

*Good Enough

* Burdon Dikkat Testi

* Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi