Nihal Akyıldız

Psikolog / Co-Psikodramatist

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1990 yılından bu güne çeşitli resmi ve özel anaokullarında çocuk psikoloğu ve yönetici olarak görev yapmıştır.

IPI-Z.Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde 350 saatlik Psikodrama-Grup Terapisi temel eğitimini tamamlamış, Çözüm Odaklı Terapi eğitimi ve süpervizyonu, Çocuk Merkezli Nondirektif Oyun Terapisi teori, uygulama ve süpervizyonu, çocuklara yönelik Bilişsel ve Davranışsal Terapi ve Filial Terapi eğitimleri almıştır.

0-12 yaşa yönelik projektif, gelişimsel ve zihinsel süreçleri ölçmeye yarayan bir çok testi uygulama; Wisc-R, Rorschach, CAT ve TAT testlerini uygulama ve analitik yorumlama becerisine sahiptir.

Çocuk ve ailelerle; değerlendirme, test uygulamaları, danışmanlık ve terapi çalışmaları, 0-12 yaş çocuk ve ailelerine yönelik bireysel terapi, oyun ve grup terapileri yapmakta, danışmanlık hizmeti ve eğitimler vermektedir.

0-12 yaş arası çocuk ve ailelerle çalışmakta ve çalışmalarında ağırlıklı olarak Çocuk Merkezli Nondirektif Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Filial Terapi ve Psikodrama temelli grup terapisi yaklaşımlarını kullanmaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü – Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi
 • Bireysel Görüşme Teknikleri – Ayna Danışmanlık
 • Non Direktif Oyun Terapisi – Nisan Danışmanlık-Filiz Çetin
 • Filial Terapi Nisan Danışmanlık-Filiz Çetin
 • Çözüm Odaklı Kısa Terapi – Bahçeşehir Ünv.-Nevin Dölek
 • Çözüm Odaklı Kısa Terapi – Arka Bahçe-Olcay Güner
 • Çocuk Değerlendirme Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği
 • Wisc-R Zihinsel Beceri Testi – Türk Psikologlar Derneği
 • Wisc-R Klinik Yorumu – Rorschach Proj. Testler Derneği
 • Çocuk Rorschach’ı ve CAT – Rorschach Proj.Testler Derneği

Katıldığı Seminerler

 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü – Bireysel Psikodrama
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü – Çocuk Psikodraması
 • İstanbul Psikodrama Enstitüsü – Terapötik Sosyometri
 • IPI – Neşe Karabekir – Aile Ağacı-Genososyogram
 • IPI – Kate Hudgins ve Ekibi – Therapeutic Spiral Model
 • TPD – Füsun Aygölü – Nondirek. ve Kogn. Oyun Terapisi
 • TPD – İrem Bray – Sistemik Bakış ve Naratif Yaklaşım
 • TPD – Murat Dokur – Kısa Psikoterapi
 • İTÜ Afet Yönetim Merkezi – Afet Yönetim ve Planlama
 • Türk Psikologlar Derneği – Sistemik Bakış ve Naratif Yaklaşım
 • Türk Psikologlar Derneği – Kısa Psikoterapi
 • Türk Psikologlar Derneği – Bilişsel Gelişim Kuramları
 • Yard. Doç Dr. Hale Aksuna – Gelişimsel Konuşma Bozuklukları
 • Yöret Semai Tuzcuoğlu – Rehberlik Uygulamaları
 • Yöret Vakfı – Veli Duyan – Aile Çalışmaları
 • Yöret Vakfı – Hiperaktivite
 • Atila Turgay – Hiperaktivite
 • Yard.Doç.Dr.Nevin Eracar – Terapide Sanatın Kullanımı
 • Oktay Aydın – Çocukların Sınıf İçi Dav.Yönetme
 • Oktay Aydın – Zor Ailelerle Çalışma
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü – Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Neslihan Zabcı – Çocuklarda Narsisizim Sorunsalı
 • Türk Psikologlar Derneği – Denver Gelişim Testi
 • Ayna Danışmanlık – Oyun Terapisi
 • Bakış Danışmanlık ve Eğitim – Terapötik Kartlarla Çalışma
 • Doç.Dr.Nilüfer Darıca – Okul Öncesi Eğitim Danışmanlığı
 • Çocuk ve Ergen Psik.P.terapi Der – Regine Pratt Ebeveynlik ve Ebeveynle Psikanalitik Çalışma
 • Medline İlkyardım Akademisi – Bebek ve Çocuklar İçin İlkyardım Teknikleri Eğitimi