Ezgi Başaran

Psikolog/ Psikodramatist/ Aile Danışmanı

Kolektif Psikoloji’nin kurucusu olan Ezgi Başaran,  Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden  mezun olmuştur. Halen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2007 yılında King Street College London ve  Covendish College’de eğitim görmüş, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Eğitim Programları diplomalarına sahiptir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Psikiyatri Anabilim Dalı’nda stajlarını tamamlamış, bir çok orta öğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında da lisans eğitimi sürecinde staj yapmıştır.

Ezgi Başaran 2008-2013 yılları arasında önde gelen eğitim kurumlarında psikolog olarak çalışmış,  İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde üç yıl boyunca – dönemsel-  çocuklarla ve psikoloji öğrencileri ile yürütülen gruplarda CoPsikodramatist ve Grup Lideri çalışmıştır. Bu esnada Koruncuk Vakfı ve Yöret Vakfı ile oluşturulan Çocuk ve Gençlerle Grup Terapisi Projelerinde yer almıştır. 2011-2013 yılları arasında Evlilik Terapileri Enstitüsü’nde  iki yıl Kadıköy Şube Yöneticisi ve Terapist olarak görev almıştır.

IPI – Uluslararası Z.Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde 8 yıllık Psikodrama Grup Terapistliği eğitimini 2016 yılında“Eş Seçimlerinin Genososyogramdaki İzdüşümleri” konu başlığındaki tezi ve psikodrama grubu uygulaması ile tamamlamıştır. FEPTO onaylı “Grup Psikoterapisti” ünvanı almaya hak kazanmıştır. Gestalt Terapi, Çocuk Psikodraması, Bireysel Psikodrama, Çözüm Odaklı Terapi, İmago çift terapisi ve Şema Terapi eğitimlerini tamamlamıştır.

Bireysel terapi, ergen terapisi yapmakta, ilişkiler ve bireysel temalarda psikodrama grupları ve atölye çalışmaları yürütmektedir. Ergenlerle ve gençlerle bireysel ve grup psikodrama çalışmaları, ebeveynlik becerilerini arttırma ve çocuk gelişimi alanlarında  grup çalışmaları ve eğitimler düzenlemektedir.

Kurum içi eğitimler, motivasyon ve uyum ekip çalışmaları, liselerde gençlere yönelik seminerler, okul personellerine yönelik özel eğitim programları geliştirmekte,  psikoloji ile ilgili yazıları çeşitli gazetele, web sitesi, haber portalları ve dergilerde  düzenli olarak yayınlanmaktadır.

 • Yürüttüğü Grup Çalışmaları
  • 2019-Üsküdar Üniversitesi– İlişki Ağlarımız, Sosyal Atom Psikodrama Çalışması
  • 2019- Acıbadem Üniversitesi – Eylem ve Psikodrama /Atölye Çalışması
  • 2019PsychologyTalks Türkiye – Şimdi ve Burada Psikodrama
  • 2019Özel Alev Okulları 3. Anne –Baba Sempozyumu– Çocuğum Çocukluğum Psikodrama Grubu
  • 2019-İstanbul Üniversitesi – Psikodrama Atölyesi
  • 2019- Üsküdar Üniversitesi -3. Psikoloji Günleri- Geçmişi ve Gelecek Psikodrama Atölyesi
  • 2019- Bilgi Üniversitesi- Bilgi Talent / Kaygılarımız Psikodrama Grubu
  • 2019- Kültür Üniversitesi– 2. Psikoloji Günleri- Travmaların Kuşaklararası Aktarımı
  • 2018 -Üsküdar Üniversitesi – Kuşaklararası Psikodrama Grubu
  • 2018- Bahçeşehir Üniversitesi 12. Psikodrama Günleri- Çocuğum Çocukluğum Psikodrama Grup Uygulaması
  • 2018- Üsküdar Üniversitesi- Psikodrama Atölyesi
  • Sainte Pulcheire Okulları –Yeni Nesil 2000 Koleji-Psikodrama  Grubu-2015
  • Özel Altınay Koleji-2014
  • Alev Okulları– 2016- Anne Baba Psikodrama Grubu
  • Yöret Vakfı –Pdr Öğrencileri Psikodrama Grubu

600 üzerinde terapi oturumu yönetmiş, 50 den fazla Psikodrama Workshop çalışması geliştirmiş ve uygulamıştır.

 

Aldığı Eğitimler

Şema Terapi Eğitimi -Dr. Alp Karaosmanoğlu (2019) 
M.E.B. Aile Danışmanlığı Eğitimi (2018) 
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi (2008-2016)
Hanna Nita Scherler  / Gestalt Terapi Eğitimi  (2014-2016)
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Neşe Karabekir/ Bireysel Psikodrama Eğitimi
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Deniz Altınay/ Çocuk Psikodraması Eğitimi
Dr. Harville Hendrix / İmago Çift Terapisi Eğitimi(2013) 
Prof. Dr. Füsun Akkoyun / TA 101 Transaksiyonel Analiz Eğitimi (2013) 
Uzm. Dr. Olcay Güner/ Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi (2012) 
Fore Psikoterapi/ Obezite Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler Eğitimi(2011) 
Ya-Pa / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisinden Okul Öncesi Kritik Dönemler Eğitimi

Katıldığı Seminerler ve Grup Çalışmaları

 • Prof. Dr. Kültegin Ögel    – Bağımlılıkta İyileşme Planı Atölyesi / 2. Bağımlılık Sempozyumu
 • Uzm. Dr. Cavid Guliyev   – Bağımlılıkta Tekrar Başlamama Atölyesi / 2. Bağımlılık Sempozyumu
 • Eva Fahlsyorm  –  Sosyodrama ve Sosyal Dönüşüm /21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Marcia Karp – Sosyometrinin Farklı Yüzleri/21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Dr. Paul Holmes – Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi Konferansı
 • Jacob Gershoni – Kuşaklararası PsikodramaKonferansı
 • Judith Teszary – Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Tekrarı Konferansı
 • IPI- Deniz Altınay – Psikodramada Temel Teknikler
 • IPI- Deniz Altınay – Rol kuramı ve Psikopatolojik Bozukluklar
 • IPI-Neşe Karabekir – Dışavurumcu Teknikler
 • IPI-Neşe Karabekir – Aile Ağacı
 • Bilgelik Enstitüsü – BDT’ye Giriş Eğitimi
 • TPD- Prof.Dr. Tamer Aker – Travmatik Stres ve Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • TPD- Cumhur Fahri – Evlilik Rol Kestirim Testi
 • Prof. Dr. Norma Razon – Okul Öncesi Çocukluk Dönemi
 • Prof. Dr. Belma Tuğrul – Okul Öncesi Eğitim Teknikleri
 • Prof. Dr. Haluk Yavuzer – Ebeveynlerle İletişim Becerileri
 • Yrd.Doç.Dr. Oktay Aydın – Zor Ailelerle Çalışma-İletişim Teknikleri Semineri
 • Medline İlkyardım Akademisi – Bebek ve Çocuklar İçin İlkyardım Teknikleri
 • PsychologyTalks 2019