Ezgi Başaran

Psikolog/ Psikodramatist/ Aile Danışmanı

Kolektif Psikoloji’nin kurucusu olan Ezgi Başaran,  Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden  mezun olmuştur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimine halen devam etmektedir. Stajlarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Psikiyatri Anabilim Dalı’nda gerçekleştirmiştir.

Londra’da eğitim gördüğü King Street College ve  Covendish College’de Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Eğitim Programları tamamlamış, bir süre Proje Yöneticisi olarak Türkiye de ki engelli çocuklar için yaratıcı projelere imza atmıştır.

Ezgi Başaran,  Üstün Dökmen Akademi/Küçük Şeyler Anaokulunda başladığı kariyerine, İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde – Co-Psikodramatist ve Grup Lideri olarak devam etmiştir. Aynı dönemde Koruncuk Vakfı ve Yöret Vakfı ile oluşturulan Çocuk ve Gençlerle Grup Terapisi Projelerinde yer almıştır.  2011-2013 yılları arasında Evlilik Terapileri Enstitüsü’nde yöneticilik yaparken eş zamanlı olarak grup ve bireysel terapi çalışmalarını sürdürmüştür.

IPI – Uluslararası Z.Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde 8 yıllık Psikodrama Grup Terapistliği eğitimini 2016 yılında“Eş Seçimlerinin Genososyogramdaki İzdüşümleri” konu başlığındaki tezi ve psikodrama grubu uygulaması ile tamamlayarak FEPTO -Federation of European Psychodrama Training Organisation onaylı “Grup Psikoterapisti” ünvanı almaya hak kazanmıştır. Aldığı diğer eğitimler arasında Geştalt Terapi, Çocuk Psikodraması, Bireysel Psikodrama, Çözüm Odaklı Terapi, TA101, İmago çift terapisi ve Şema Terapi eğitimleri de bulunmaktadır.

Analitik yönelimli olarak Bireysel terapi ve grup terapileri alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Aile Dizimi olarak da bilinen, aslen Anne A. Schützenberger in adını koyduğu Psikosoybilim ve Kuşaklararası Psikodrama ile Türkiye de sınırlı sayıda gerçekleştirilen gruplara öncülük etmiştir. İlgi alanı olan, Transgenerational Transmission of Trauma/ Travmaların Kuşaklararası Aktarımları üzerine araştırma ve uygulamalarını sürdürmektedir.

Yaşantı ve Encounter grupları yönetmekte, kurumsal alanda eğitimler vermektedir.

 • Konuşmacı olduğu etkinlik ve Yönettiği Grup Çalışmalarından bazıları

  • 2020- Bilgi TalentFEST – Bilgi Üniversitesi-  Hareketli Kampüs- Şimdi ve Burada Harekete Geç
  • 2020- İstanbul Şehir Üniversitesi/Psikoloji Günleri – Kampüste Hareket Var/ Psikodrama Atölyesi
  • 2020-Futurepharm/ Altınbaş Üniversitesi Ulusal Eczacılık Kongresi- Analitik Psikodrama ve Kendini Keşif
  • 2020-Marmara Üniversitesi–  Grup Terapilerinin İyileştirici Etkileri ve İlişki Ağlarımız
  • 2019-Üsküdar Üniversitesi– İlişki Ağlarımız, Sosyal Atom Psikodrama Çalışması
  • 2019- Acıbadem Üniversitesi – Eylem ve Psikodrama /Atölye Çalışması
  • 2019PsychologyTalks Türkiye – Şimdi ve Burada Psikodrama
  • 2019Özel Alev Okulları 3. Anne –Baba Sempozyumu– Çocuğum Çocukluğum Psikodrama Grubu
  • 2019-İstanbul Üniversitesi – Psikodrama Atölyesi
  • 2019- Üsküdar Üniversitesi -3. Psikoloji Günleri- Geçmişi ve Gelecek Psikodrama Atölyesi
  • 2019- Bilgi Üniversitesi- Bilgi Talent / Kaygılarımız Psikodrama Grubu
  • 2019- Kültür Üniversitesi– 2. Psikoloji Günleri- Travmaların Kuşaklararası Aktarımı
  • 2018 -Üsküdar Üniversitesi – Kuşaklararası Psikodrama Grubu
  • 2018- Bahçeşehir Üniversitesi 12. Psikodrama Günleri- Kuşaklararası Aktarım üzerine Psikodrama Grup Uygulaması/ Çocuğum Çocukluğum/
  • 2018- Üsküdar Üniversitesi- Psikodrama Atölyesi / Kuşaklararası Aktarımlar ve Genososyogram
  • 2018-2019/ Pera Club/ Psikodrama Atölyeleri Dizisi- 8 Ayrı Encounter Grubu Uygulaması
  • 2016- Alev Okulları– Anne Baba Psikodrama Grubu
  • 2015- Sainte Pulcheire Okulları –Yeni Nesil 2000 Koleji- Kaygı ile başa çıkma Psikodrama  Grubu-
  • 2014- Özel Altınay Koleji
  • Yöret Vakfı –Pdr Öğrencileri Psikodrama Grubu
Ezgi Başaran, 600 üzerinde grup oturumu yönetmiş, birçoğu üniversitelerde olmak üzere 50 den fazla Psikodrama Workshop çalışması uygulamıştır.

Aldığı Eğitimler

Şema Terapi Eğitimi -Dr. Alp Karaosmanoğlu (2019) 
M.E.B. Aile Danışmanlığı Eğitimi (2018) 
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi (2008-2016)
Prof. Dr. Hanna Nita Scherler  / Gestalt Terapi Eğitimi  (2014-2016)
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Neşe Karabekir/ Bireysel Psikodrama Eğitimi
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Deniz Altınay/ Çocuk Psikodraması Eğitimi
Dr. Harville Hendrix / İmago Çift Terapisi Eğitimi(2013) 
Prof. Dr. Füsun Akkoyun / TA 101 Transaksiyonel Analiz Eğitimi (2013) 
Uzm. Dr. Olcay Güner/ Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi (2012) 
Fore Psikoterapi/ Obezite Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler Eğitimi(2011) 
Ya-Pa / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisinden Okul Öncesi Kritik Dönemler Eğitimi

Katıldığı Seminerler ve Grup Çalışmaları

 • Prof. Dr. Kültegin Ögel    – Bağımlılıkta İyileşme Planı Atölyesi / 2. Bağımlılık Sempozyumu
 • Uzm. Dr. Cavid Guliyev   – Bağımlılıkta Tekrar Başlamama Atölyesi / 2. Bağımlılık Sempozyumu
 • Eva Fahlsyorm  –  Sosyodrama ve Sosyal Dönüşüm /21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Marcia Karp – Sosyometrinin Farklı Yüzleri/21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Dr. Paul Holmes – Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi Konferansı
 • Jacob Gershoni – Kuşaklararası PsikodramaKonferansı
 • Judith Teszary – Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Tekrarı Konferansı
 • IPI- Deniz Altınay – Rol kuramı ve Psikopatolojik Bozukluklar
 • IPI-Neşe Karabekir – Dışavurumcu Teknikler
 • IPI-Neşe Karabekir – Aile Ağacı
 • Bilgelik Enstitüsü – BDT’ye Giriş Eğitimi
 • TPD- Prof.Dr. Tamer Aker – Travmatik Stres ve Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • TPD- Cumhur Fahri – Evlilik Rol Kestirim Testi
 • Prof. Dr. Norma Razon – Okul Öncesi Çocukluk Dönemi
 • Prof. Dr. Belma Tuğrul – Okul Öncesi Eğitim Teknikleri
 • Prof. Dr. Haluk Yavuzer – Ebeveynlerle İletişim Becerileri
 • Yrd.Doç.Dr. Oktay Aydın – Zor Ailelerle Çalışma-İletişim Teknikleri Semineri
 • Medline İlkyardım Akademisi – Bebek ve Çocuklar İçin İlkyardım Teknikleri