Ezgi Başaran

Psikolog/ Psikodramatist/ Aile Danışmanı

Kolektif Psikoloji’nin kurucusu olan Ezgi Başaran,  Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Londra Covendish College’den Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Eğitim Programları diplomalarına sahiptir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Psikiyatri Anabilim Dalı’nda stajlarını tamamlamış, bir çok orta öğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında da lisans eğitimi sürecinde staj yapmıştır.

Ezgi Başaran 2007-2013 yılları arasında  Eğitim kurumlarında iki yıl, Evlilik Terapileri Enstitüsü’nde  iki yıl Kadıköy Yönetici olarak çalışmış, İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde üç yıl boyunca Co -Psikodramatist ve Grup Lideri olarak  dönemsel görev almıştır.

IPI – Uluslararası Z.Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde 8 yıllık Psikodrama Grup Terapistliği eğitimini tamamlamıştır. Tezini  “Eş Seçimlerinin Genososyogramdaki İzdüşümleri” konu başlığında yazarak aynı başlıktaki psikodrama grubu uygulaması ile tamamlamıştır ve FEPTO onaylı “Grup Psikoterapisti” ünvanı almaya hak kazanmıştır. Gestalt Terapi, Çocuk Psikodraması, Bireysel Psikodrama, Çözüm Odaklı Terapi, İmago çift terapisi ve Şema Terapi eğitimlerini tamamlamıştır.

Koruncuk Vakfı ve Yöret Vakfı ile oluşturulan Çocuk ve Gençlerle Grup Terapisi Projelerinde yer almıştır. Üsküdar Üniversitesi’nde Psikoloji öğrencilerine yönelik psikodrama grupları ve  Bahçeşehir Üniversitesi 12. Psikodrama Günleri’nde Psikodrama grup çalışmaları gerçekleştirmiştir. 50 den fazla Psikodrama Workshop çalışması hazırlamış ve uygulamıştır.

Bireysel terapi, ergen terapisi, ilişkiler ve bireysel temalarda psikodrama grupları ve atölye çalışmaları yürütmektedir. Ergenlerle ve gençlerle bireysel ve grup psikodrama çalışmaları, ebeveynlik becerilerini arttırma ve çocuk gelişimi alanlarında  grup çalışmaları ve eğitimler düzenlemektedir.

Kurum içi eğitimler, motivasyon ve uyum ekip çalışmaları, liselerde gençlere yönelik seminerler, okul personellerine yönelik özel eğitim programları geliştirmekte,  psikoloji ile ilgili yazıları çeşitli gazetele, web sitesi, haber portalları ve dergilerde  düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Aldığı Eğitimler

Şema Terapi Eğitimi -Dr. Alp Karaosmanoğlu (2019) 
M.E.B. Aile Danışmanlığı Eğitimi (2018) 
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi (2008-2016)
Hanna Nita Scherler  / Gestalt Terapi Eğitimi  (2014-2016)
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Neşe Karabekir/ Bireysel Psikodrama Eğitimi
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Deniz Altınay/ Çocuk Psikodraması Eğitimi
Dr. Harville Hendrix / İmago Çift Terapisi Eğitimi(2013) 
Prof. Dr. Füsun Akkoyun / TA 101 Transaksiyonel Analiz Eğitimi (2013) 
Uzm. Dr. Olcay Güner/ Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi (2012) 
Fore Psikoterapi/ Obezite Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler Eğitimi(2011) 
Ya-Pa / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisinden Okul Öncesi Kritik Dönemler Eğitimi

Katıldığı Seminerler ve Grup Çalışmaları

 • Prof. Dr. Kültegin Ögel    – Bağımlılıkta İyileşme Planı Atölyesi / 2. Bağımlılık Sempozyumu
 • Uzm. Dr. Cavid Guliyev   – Bağımlılıkta Tekrar Başlamama Atölyesi / 2. Bağımlılık Sempozyumu
 • Eva Fahlsyorm  –  Sosyodrama ve Sosyal Dönüşüm /21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Marcia Karp – Sosyometrinin Farklı Yüzleri/21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Dr. Paul Holmes – Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi Konferansı
 • Jacob Gershoni – Kuşaklararası PsikodramaKonferansı
 • Judith Teszary – Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Tekrarı Konferansı
 • IPI- Deniz Altınay – Psikodramada Temel Teknikler
 • IPI- Deniz Altınay – Rol kuramı ve Psikopatolojik Bozukluklar
 • IPI-Neşe Karabekir – Dışavurumcu Teknikler
 • IPI-Neşe Karabekir – Aile Ağacı
 • Bilgelik Enstitüsü – BDT’ye Giriş Eğitimi
 • TPD- Prof.Dr. Tamer Aker – Travmatik Stres ve Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • TPD- Cumhur Fahri – Evlilik Rol Kestirim Testi
 • Prof. Dr. Norma Razon – Okul Öncesi Çocukluk Dönemi
 • Prof. Dr. Belma Tuğrul – Okul Öncesi Eğitim Teknikleri
 • Prof. Dr. Haluk Yavuzer – Ebeveynlerle İletişim Becerileri
 • Yrd.Doç.Dr. Oktay Aydın – Zor Ailelerle Çalışma-İletişim Teknikleri Semineri
 • Medline İlkyardım Akademisi – Bebek ve Çocuklar İçin İlkyardım Teknikleri
 • PsychologyTalks 2019