Ezgi Başaran

Psikolog/ Psikodramatist

Kolektif Psikoloji’nin kurucularından olan Ezgi Başaran, 2001 yılında Kabataş Erkek Lisesi ve 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ nden mezun olmuştur. Londra Covendish College’den Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Eğitim Programları diplomalarına sahiptir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Psikiyatri Anabilim Dalı‘nda stajlarını tamamlamış, bir çok orta öğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarında da staj yapmıştır. Koruncuk Vakfı ve Yöret Vakfı ile oluşturulan Çocuk ve Gençlerle Psikodrama Grup Terapisi Projelerinde yer almıştır.

Ezgi Başaran 2007-2013 yılları arasında  köklü geçmişe sahip özel anaokullarda okul psikoloğu olarak, özel bir enstitüde iki yıl şube yöneticisi olarak çalışmış, İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde 3 yıl süre ile grup terapisti olarak dönemsel görev almıştır.

Gestalt Terapi, Çocuk Psikodraması, Bireysel Psikodrama, Çözüm Odaklı Terapi ve İmago çift terapisi eğitimlerinin yanı sıra, IPI – Uluslararası Z.Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde 8 yıllık Psikodrama Grup Terapistliği eğitimini tamamlamış tezini  “Eş Seçimlerinin Genososyogramları” konu başlığında uygulamalı psikodrama grubu ile gerçekleştirmiştir.

Bireysel terapi, ergen terapisi, ilişkiler ve bireysel temalarda psikodrama grupları ve atölye çalışmaları yürütmektedir. Ergenlerle ve gençlerle bireysel ve grup psikodrama çalışmaları, ebeveynlik becerilerini arttırma ve çocuk gelişimi alanlarında  grup çalışmaları ve eğitimler düzenlemektedir.

Kurum içi eğitimler, motivasyon ve uyum ekip çalışmaları, liselerde gençlere yönelik seminerler, okul personellerine yönelik özel eğitim programları geliştirmekte,

Çeşitli gazetele, web sitesi, haber portallarıve dergilere  psikoloji ile ilgili yazıları düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Aldığı Eğitimler

İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi (2008-2016)
Hanna Nita Scherler  / Gestalt Terapi Eğitimi  (2014-2016)
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Neşe Karabekir/ Bireysel Psikodrama Eğitimi
İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Deniz Altınay/ Çocuk Psikodraması Eğitimi
Dr. Harville Hendrix / İmago Çift Terapisi Eğitimi
Prof. Dr. Füsun Akkoyun / TA 101 Transaksiyonel Analiz Eğitimi
Uzm. Dr. Olcay Güner/ Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi
Fore Psikoterapi/ Obezite Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler Eğitimi
Ya-Pa / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisinden Okul Öncesi Kritik Dönemler Eğitimi

Katıldığı Seminerler ve Grup Çalışmaları

 • Eva Fahlsyorm  –  Sosyodrama ve Sosyal Dönüşüm /21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Marcia Karp – Sosyometrinin Farklı Yüzleri/21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Dr. Paul Holmes – Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi Konferansı
 • Jacob Gershoni – Kuşaklararası PsikodramaKonferansı
 • Judith Teszary – Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Tekrarı Konferansı
 • IPI- Deniz Altınay – Psikodramada Temel Teknikler
 • IPI- Deniz Altınay – Rol kuramı ve Psikopatolojik Bozukluklar
 • IPI-Neşe Karabekir – Dışavurumcu Teknikler
 • IPI-Neşe Karabekir – Aile Ağacı I
 • Bilgelik Enstitüsü – BDT’ye Giriş Eğitimi
 • TPD- Prof.Dr. Tamer Aker – Travmatik Stres ve Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • TPD- Cumhur Fahri – Evlilik Rol Kestirim Testi
 • Prof. Dr. Norma Razon – Okul Öncesi Çocukluk Dönemi
 • Prof. Dr. Belma Tuğrul – Okul Öncesi Eğitim Teknikleri
 • Prof. Dr. Haluk Yavuzer – Ebeveynlerle İletişim Becerileri
 • Yrd.Doç.Dr. Oktay Aydın – Zor Ailelerle Çalışma-İletişim Teknikleri Semineri
 • Medline İlkyardım Akademisi – Bebek ve Çocuklar İçin İlkyardım Teknikleri yı