Yetişkin Terapisi

Bireysel Terapi Nedir ?

Bireysel terapi ne zaman gereklidir?

Bireysel terapi sürecine başvuran danışanlarımız Depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, fobiler, öfke nöbetleri gibi uzun süreli sorunlar veya  yaşanılan duygusal çöküntü, kararsızlık, çözümsüz kalma, sorunla baş edememe, umutsuzluk, ilişki sorunları,  gibi dönemsel sorunlar konu başlıkları ile bizlere başvurmaktadırlar.

Terapi süreci, yaşanan sorunun farklı açılardan değerlendirilmesi, çözüm yolları geliştirilmesi, ve sorunun çözümünün yanısıra, kişinin kendini tanımasını, yeniden keşfetmesini, yaşamda karşılaştığı güçlüklerle başetme becerileri geliştirmesini sağlar. Terapi sürecinin amaçlarından bir dieri de kişinin sağlıklı ve olumlu yanlarını keşfederek, hayata daha umutlu, pozitif ve başedilebilir yaklaşmasını sağlamak,  duygusal zorluklar yaşadığı diğer alanların değişiminde motivasyon kaynağı olmaktır.

Psikolog/ psikoterapistin faydası nedir?

Bireysel terapi danışan ile alanında uzman psikolog/psikoterapist arasında yapılan bireysel görüşmelerden oluşan bir süreçtir. Bu görüşmelerde psikoterapist kişinin problemlerini çözümleyebilmesi için beraberce yol aldığı, bakış açısı ve profesyonel becerileri ile kişinin kendisini daha iyi tanıması ve güçlenmesini sağlayan yol arkadaşı, destekçisi rolündedir. Psikolog/ Terapist kişinin sorunlarını netleştirmede, ihtiyaçlarını belirlemede, çözüme giden yolu seçmede ve çözüm sürecinde aktif rol alır.

Bazen kendi kör noktalarımızı, karanlıkta kalmış taraflarımızı ve bazı kişilik özelliklerimi göremeyiz. Psikolog, terapi sürecinde kendimizin karanlıkta kalan yönlerini de keşfederek, olumlu ve olumsuz diye nitelendirdiğimiz taraflarımızla buluşmamızı ve hayatmızı bir dengeye oturtmamızda profesyonel bir bakış açısı getirmektedir.

Bireysel Terapi Süreci ne kadar sürer ve nasıl işler?

Bireysel terapi sürecine kiişinin bireysel başvurusu ile başlanır. Aile bireyi veya arkadaşlar tarafından alınan randevular kişinin rızası olmadan kabul edilmez.

Bireysel terapi , başvurma konusuna, başvuran danışanın terapiye hazır olma ve açık olma durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte, minimum 5 seans devam edilmesi önerilmektedir. Yaşanan uzun süreli sorunlarda çalışma süreleri 3 ay ile 10 ay arasında değişmektedir.  Kişi kendisini açmaya istekli ve yardım almaya açık ise terapi sürecinde terapisti ile işbirliğini daha kolay yapacak ve terapi süreci daha kısa sürecektir.

Sürecin ne kadar devam edeceği, beklentiler ve ihtiyaçlar netleştikten sonra terapist ile danışan arasında belirlenmektedir. Süreç aynı zamanda terapistin çalışma yöntemine de bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Psikiyatrik tedavi yeterli midir?

Sadece psikiyatrik destek almak ve psikiyatrik ilaç kullanımı sorunlarla baş etmede kesin çözümü oluşturmamakta, bu süreç içerisinde de uygun terapi desteği alınması gerekmektedir.

Önemli olan geçici çözümler değildir. Terapinin amacı kişinin algılayışının değişmesi, baş etme yöntemlerinin gelişmesi, özgüveninin yükselmesi ve bir sorun ile değil, bundan sonra da karşısına çıkacak sorunlarla rahatlıkla baş edebilecek repertuara sahip olmasıdır.

 

Bireysel terapinin çalışma alanları şu şekildedir.

 • Depresyonun üstesinden gelme
 • Kaygı – Anksiyete ile baş edebilme
 • Stresle başa çıkma
 • Panik atak tedavisi
 • Somatik problemler: Migren, mide ağrıları vb.
 • Fobilerle ve korkularla başa çıkma
 • Olumsuz duygu durumları ile baş etme
 • Kişiler arası ilişki sorunları
 • Davranışsal sorunlar
 • Kararlar verme /Kararsızlık
 • Duygu durumunda ani değişiklikler
 • Dürtü kontrolü ile ilgili sorunlar
 • Öfke kontrolü sağlama
 • Kayıp ve yas süreci
 • Bedensel kaygılar
 • Uyum sorunları

Travmalarda bireysel terapi kullanılır mı?

Travmalar kişinin yaşam alanını kısıtlayarak zaman içinde başka sorunların da tetikleyicisi olmaktadır. Yaşanmış ve bitmiş ancak etkileri üzerimizde devam eden olaylar ve durumlarda; bireysel terapi “travma terapisi”nden de güç alır ve daha hızlı ilerleme sağlanabilir. Travma terapisi yöntemi olarak EMDR kullanılır.

 

Bireysel Terapide kullandığımız çalışma modelleri

 • Bireysel psikodrama
 • Çözüm odaklı terapi
 • Bilişsel davranışçı terapi
 • Gestalt terapi
 • Emdr/ travmaterapisi

Bireysel terapide kullanılan çalışma teknikleri oldukça fazla olup, sizin için en uygun terapi modeli ile ilerlemeniz sağlanır.