Categories: Genel

Dolaylı Olarak Travmaya Maruz Kalmak

Önemli travma sonrası yaşanan sıkıntı yalnızca mağdurlarla sınırlı değildir. Bir olaya tanıklık etmenin, travmatik bir olayın açık anlatımlarını dinlemenin ve hatta olay hakkında bilgi sahibi olmanın değişen derecelerde ciddi, uzun süreli kaygıya neden olduğu gösterilmiştir (Lerias & Byrne, 2003). Şiddetli krizlere müdahale […]

Read more