Categories: Aile, Çocuk Tags: , , , , Leave a comment

CAS Testi Uygulaması

CAS (Cognitive Asessment System ) Nedir?

CAS, 5-17 yaş aralığındaki okul çağı çocuk ve ergenlerin bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır. Das ve Neglieri’nin PASS teorisine dayanmaktadır. PASS Teorisi,  zekâyı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştırır; bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır (Das et. Al., 1994). CAS; Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlem Ölçekleri ve bu dört ölçeğin her birinde yer alan üçer alt testten oluşur. Alt testlerin tamamından elde edilen puanlar bir araya geldiğinde çocuk ile ilgili bir “ZEK” skorundan bahsetmek mümkündür. Yani CAS, insanların yaygın olarak bildikleri WİSC-4 ve WISC-R gibi bir zeka testidir.

CAS, ailelerden ve okuldan alınan bilgiler ile birlikte yorumlandığında; üstün zekanın değerlendirilmesi, başarının önceden kestirilmesi, planlama problemlerinin belirlenmesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, uyaran eksikliğine bağlı öğrenme güçlüğü, zihinsel engel, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal bozukluklar gibi çocukların farklı gelişimlerini ortaya koymak noktasında isabetli bir değerlendirme aracıdır.  CAS, çocukların ve ergenlerin öğrenmeye ilişkin bilişsel becerilerini ortaya koyarken güçlü yönleri, zayıf yönleri, geliştirilmeye ihtiyaç duyulan yönleri hakkında sağlıklı ve nesnel bir geri bildirim sunar.  Bu bilgiler ışığında çocuk ile ihtiyaç duyulan çalışmalar düzenlenebilir.

CAS Kim Tarafından Uygulayabilir?

CAS; İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifikalandırılmış Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar tarafından uygulayabilir.

Bir cevap yazın