Categories: Çocuk, Genç ve Ergen Leave a comment

Çocuk Psikodraması

Yaşam içerisinde karşılaşılan güçlüklerle yetişkinler olarak başetmekte ne kadar zorlandığınızı bir düşünün. İş değişiklikleri, stres, boşanma, iletişim sorunları, korkular ve daha bir çokları.

Peki bizim kadar yaşanmışlığı ve baş etme konusunda bizler kadar deneyimli olmayan çocuklarımız sorunlarla baş etme konusunda neler yaparlar? Repertuarındaki bilgileri kullanır ve repertuarının yetmediği yerde ise kaygılara kapılırlar.

Çocuklar her davranışları ile ailelerine mesaj verirler, kendilerini ifade etmeye çalışırlar. Ancak mesajların yanlış anlaşılması veya anlaşılmaması, uygun olmayan davranış kalıplarının yeleşmesine veya öğrenilmesine sebep olur.

Boşanma, okul değişikliği, uyum güçlükleri, okulda yaşanan her türlü problem karşısında bizden çok daha hassas ve kırılgandırlar. Bu sorunlar karşısında yeterli rol repertuarları ve problem çözme becerisi olmadığı için tırnak yeme ve alt ıslatma davranışı , öfke nöbetleri, korkular, aşırı hareketlilik, arkadaşlık ilişkilerinde ve aile içi iletişimde zorluklar, uyku sorunları, parmak emme vb. davranışlar geliştirebilirler.

Çocuk Psikodraması yaratıcı ve spontan bireylerin yetişmesine olanak sağlar.

Psikodrama Çocuğuma Ne Fayda Sağlar?

 • Çocuk psikodraması, çocuğun öncelikle hayatta farklı rolleri deneyimlemesi ile sosyal ilişkilerde farklılık yaratır.
 • İletişim becerilerini güçlendirir, kendini ifade etmede özgüvenini destekler.
 • Sözel olduğu kadar bedensel olarak da kendini ifadeyi öğrenir, duygularını ifade etmede hem sözel hem bedensel kontol ve rahatlık sağlar.
 • Yaratıcılığını ve spontanitesini destekleyerek olaylara anlık ve yaratıcı çözümler üretebilmesini sağlar.
 • Korku ve kaygıları ile baş etme konusunda davranış repertuvarını geliştirir. Kendi çözüm yollarını yaratmasını ve uygulamasını sağlar.
 • İlgilerini keşfeder, dikkatini yönetebilme ve konsantrasyon gücü gelişir.

Çocuk psikodraması; sosyal, duyarlı ve muhakeme yeteneği güçlü, sorumluluk alabilen ve durumlar karşısında çözümler geliştirebilen bireyler olmada önemli bir adımdır.;

Sadece sorunlu çocuklar mı psikodramaya katılır?

Kesinlikle hayır. Kendini tamamlamış , gelişimi açısından dört dörtlük bir birey nasıl yok ise, duygusal, bedensel, sözel gelişime ihtiyacı olmayan çocuk da yoktur.

Çocukların, sonsuz öğrenme ve gelişim kapasiteleri vardır. Psikodrama ile çocuklar duygularını tanımayı, yönetmeyi ve değişik biçimlerde ifade etmeyi öğrenir. Bunun için çocuğun bir sorun yaşıyor olmasından ziyade hem sosyalleşebileceği hem de kendisini geliştirebileceği bir alandır.

Psikodrama, uyum ve davranış sorunları yaşayan çocuklar için ise; sorun yaşanılan konularda negatif davranışlarının değişimini sağlarken, pozitif davranış kalıplanın da gelişimi hedefler.

Çocuk Psikodraması Grup Bilgileri

 • Gruplar maksimum 7 çocuktan oluşur.
 • Her çocuk ve ailesi ile grup öncesi 1 seans ön görüşme yapılır. Çocuğun gruba uygunluğu gözlenir.
 • Her grupta bir terapist ve en az bir yardımcı terapist görev alır.
 • 10 hafta süren gruplar her hafta aynı gün ve saatte gerçekleştirilir,
 • Süreç içerisinde 1 kez aile ile geribildirim görüşmeleri yapılır.

Bir cevap yazın