Çocuk ve Aile Terapisi

Çocuk Psikolojisi Nedir? 

Çocuk Danışmanlığı Nedir? 

Çocuk psikolojisi, çocukların yaşamış oldukları ilişkisel, gelişimsel veya duygusal sorunlarıyla ilgilenmektedir. Çocuklar yaşadığı kaygıları, korkularını ve duygularını yetişkinlere yansıtmakta veya ifade etmede yeterli değildir. Çocuklarda ortaya çıkan sosyal-duygusal sorunlar, okulda uyum ve davranış problemleri, öfke nöbetleri, tırnak yeme, alt ıslatma, uyku ve beslenme sorunları, gece korkuları, ebeveynlerin boşanma sürecinde yaşanan öfke veya içe kapanıklık gibi sorunlar çocuğun yolunda gitmeyen yaşantısını davranışlarla dışa vurma biçimidir.

Çocuk Danışmanlığı,  çocukların yaşadıkları sorunlarla baş etmede güçlük çektiği süreçte, hem çocukta hem de ailelerde yapılan çalışmalar ve danışmanlık süreci ile çocuğun daha huzurlu ve uyumlu bir hayat için hazırlanmasını sağlamaktadır.

Çocuk danışmanlığı sürecinde, her yönü ile çocuğun yaşantısı, ailesi, okul yaşantısı, sosyal ilişkileri ve duygu durumu değerlendirilir.

Bir sorun için uzun süre çözüme yönelik bir adım atılmadığında, başka sorunların da tetikleyicisi olabilir. Yaşanan sıkıntı kronikleşmeden danışmanlık sürecine  başlamak, çocuğun sosyal-duygusal gelişimini olumlu yönde geliştirecektir.

Danışmanlık süreci, var olan  problemler ve güçlükleri çözümlemenin yanı sıra, çocukları duygusal olarak güçlendirmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve oluşabilecek psikolojik sorunları önlemek amacıyla katkı sağlar.

Psikologlar, çocuğun sosyal ilişkilerini ve bağımsızlığını, duygusal yaşantısını olumsuz etkileyen durumların keşfedilmesi, problemin tanımlanması ve meydana getiren etmenlerin keşfedilmesi ve bu etmenlerin ortadan kaldırılarak çocuğun yaşadığı olumsuzluğun  çözümü ve yaşanan güçlüğün ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çalışırlar.

Süreç esnasında çocukla bireysel olarak çalışılırken diğer tarafta ebeveynleriyle de görüşülür. Ebeveynlerin süreç esnasında nasıl davranmaları gerektiği, çocuğun gelişimine katkı sağlamak için neler yapmaları gerektiği planlanır.

Çocuk – Ebeveyn Danışmanlığı çalışma alanları nelerdir?

 • Evde ve okulda uyumsuzluk
 • Agresyon, Öfke, Kaygı
 • Öğrenme güçlükleri,
 • Dikkat eksikliğini azaltmaya yönelik çalışmalar
 • Yaygın gelişimsel problemlerin gözlenmesi,
 • Tuvalet alışkanlığı kazanma
 • Uyku güçlükleri
 • Tırnak yeme,
 • Kardeş kıskançlığı
 • Yeni gelecek kardeşe uyum ve hazırlık
 • Alt Islatma
 • Yalan söyleme
 • Parmak Emme
 • Yeme sorunları,
 • Sınav kaygısı
 • Okula gitmek istememe
 • Özgüven kaybı
 • İçekapanıklık
 • Olumsuz yaşam olayları
 • Aile üyesinin yokluğu, kaybı
 • Ekran bağımlılığı

EBEVEYN ÇALIŞMALARI

 • Aşırı koruyucu ebeveyn tutumlarının iyileştirilmesi
 • Çocuklara sınır koyma
 • Çocukların yetiştirilme biçimlerinde danışmanlık
 • Sosyal ve gelişimsel süreçlerle ilgili Psikoeğitim
 • Ekran bağımlılığında yapılması gerekenler
 • Ebeveyn rollerinin dengeli ve uygunluğu

Çalışma Biçimi:

 • Tanıma
 • Değerlendirme
 • Geliştirme
 • İzleme
 • Sorun Çözme
 • Davranış Değiştirme
 • İlişki Düzenleme ve Kendini Geliştirme