Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm etkinklerimiz

  • Bu etkinlik geçti.
, , , ,

Yetişkin DEHB-ADHD Grup Şema Terapisi

DEHB, başlıca dikkat eksikliği, hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren; bilişsel ve davranışsal belirtilerin de eşlik ettiği bir bozukluktur (American Psychiatric Association 1994).  Çocukluk çağında DEHB tanısı almış bireylerin %30- 50’inde yetişkinlik döneminde de semptomlar devam eder.

Yetişkinlerde DEHB kendini nasıl gösterir?

  • Çalışmak için organize olamama ve dürtüsellik
  • Öncelik verme ve harekete geçmede eksiklikler veya aşırı hareketlilik
  • Odaklanma, dikkati sürdürme ve dikkati görevlere kaydırma; çabanın sürdürülmesi ve işlem hızının düzenlenmesinde eksiklikler
  • Hayal kırıklığını yönetmek ve duyguları modüle etmede zorlantı
  • İçsel huzursuzluk, stresi yönetememe ve gerginlik hali
  • Çalışma belleğini kullanmak ve hatırlama, kendi kendini düzenleme eylemlerinde güçlük (Brown, 2005) (Wender ve ark. 2001).

Bu eksiklikler genellikle DEHB’li yetişkinlerin eğitimsel, mesleki ve sosyal işlevselliklerinde belirgin bozulmaya neden olmaktadır (Virta vd, 2008).

Yetişkinlerde DEHB’nin farmakolojik olmayan en yaygın tedavileri arasında bireysel ve grup psikoterapisi yer almaktadır.

DEHB belirtileri yaşayan bireylerin başarısızlık şemaları, yetersiz öz denetim/bozulmuş öz disiplin, sosyal izolasyon ve kusurluluk/utanç şemalarında belirginlik olduğu ortaya konmuştur. Bu şemalar daha sonra stresli yaşam olaylarına verilen yararsız tepkileri artırarak duygusal sağlığın bozulmasına sebep olabilirler.

Şiddetli DEHB semptomları ise daha güçlü uyumsuz şemalar yoluyla doğrudan ve dolaylı olarak algılanan yüksek düzey stresle ilişkilendirilir ve bu sebeple duygusal refah düzeylerine azalmaya sebep olur.

Virta ve arkadaşlarının yaptığı çalışmanın sonucunda uyumsuz şemaların tanımlanması ve değiştirilmesinin yetişkin DEHB hastaları için psikoterapiye önemli bir katkı sağladığı ortaya konmuştur.

Virta ve arkadaşlarınının çalışmalarına ek olarak Stevenson, Whitmont, Bornholt, Livesey ve Stevenson (2002) yapmış olduğu Grup terapileri veya programlarının değerlendirildiği araştırmalar da literatürde yer almaktadır.

 

Grup Terapisinin İçeriği

Grup terapisinin içeriğinde uyum bozucu şemalarımızın tanınması, şema modlarının tanınması ve yönetilmesi, KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE DEHB’in tanınması ve yönetilmesi üzerine uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

 

Grup Terapisi nasıl bir ortam sunar?

Ayrıca grup psikoterapileri yaşamı kolaylaştırma konusunda DEHB’li katımcılarımıza aşağıdaki konularda

Grup içinde anlaşıldığımız ve değer gördüğümüz,

Duygu ve düşüncelerini yargılanmadan dile getirdiğimiz,

Ortak duygulanımlar ve yaşam deneyimlerini keşfettiğimiz,

Beraber çözüm aradığımız, destek olduğumuz ve destek aldığımız,

Birbirimizden öğrendiğimiz,

Kapsayıcı ve ılımlı bir ortam sunar.

 

Grup Bilgileri:

Grup 8 hafta boyunca her Pazartesi online olarak saat 19.00-21.00 arasında gerçekleşecektir.

Ön görüşme sonrasında katılımcılar gruba kabul edilecektir.

Ön görüşme randevusu ve detaylı bilgi için ofisimizi arayabilir veya bilgi@kolektifpsikoloji.com mail adresimize mail atabilirsiniz.

 

Grup Tarihleri: 5 Şubat-25 Mart 2024

 

Grup Lideri:

Öğretim Görevlisi- Klinik Psikolog-Psikodramatist Ezgi Başaran

Hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

https://kolektifpsikoloji.com/team-member/psikolog-ezgi-basaran/

 

Kayıt Formu:

https://forms.gle/x6eY5cF5Hv5ehANdA

 

 

Kaynakça:

(Torun, N. Y., Özşahin, A., & Sütçigil, L. (2009). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Yetişkinlikteki Yansımaları. Klinik Psikiyatri Dergisi12)

(Virta, M., Vedenpää, A., Grönroos, N., Chydenius, E., Partinen, M., Vataja, R., … Iivanainen, M. (2008). Adults With ADHD Benefit From Cognitive—Behaviorally Oriented Group Rehabilitation. Journal of Attention Disorders, 12(3), 218–2026.)

Etkinlik Detayları

Start:
Şubat 5 @ 19:00
End:
Mart 25 @ 21:00