Travmanın Kuşaklararası Aktarımı ve Genososyogram Uygulaması

AİLE AĞACI ve TRAVMANIN KUŞAKLARARASI AKTARIMI üzerine psikalitik ve psikodramatik perspektiften uygulamalı grup çalışması. Genososyogram Workshop çalışması yapılacak ve çizimlerimiz üzerinden psikodramatik olarak uygulamalara yer verilecektir.

Yetişkin DEHB-(ADD-ADHD) Şema Grup Terapisi

DEHB, başlıca dikkat eksikliği, hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren; bilişsel ve davranışsal belirtilerin de eşlik ettiği bir bozukluktur (American Psychiatric Association 1994).  Çocukluk çağında DEHB tanısı almış bireylerin %30- […]