Diyalektik Davranışçı Terapi ile Yeme Bozukluklarını Çalışmak

DBT seminerler dizimizin ilkini sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. Diyalektik Davranışçı  Terapi (DDT; Linehan, 1993) ilk olarak kronik intihar davranışı sorunlarının tedavisinde geliştirilmiş kanıta dayalı bir terapi yaklaşımı olup duygusal, davranışsal, bilişsel ve kişilerarası regülasyon sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Yaygın duygu regülasyonu sorunları olan bireylerin kendine zarar verme davranışları başta olmak üzere yeme sorunları ve madde kullanımı […]

Ücretsiz

Online Grup Terapisi- Cumartesi Günleri

Kolektif Psikoloji Atatürk Mahallesi, Sülün Cad. Cesur Ap. No:21/3 Ataşehir – İstanbul 34758, istanbul, Türkiye

Tek başına ilerlemeye çalışırken dengemizin bozulduğu yerlerde bir dış göz bazen bir 'Ayna'dır grup. Hayatı farklı rollerde de deneyimleme imkanı bulduğumuz bir güvenli alandır. Yargılanmadığımız, eleştirilmedigimiz. Korunduğumuz ve kapsandığımız... Grup terapisinin iyileştirici gücü yüklerin paylaşımından gelir. Birbirine umut, Çözüm ve destek olabilmek kişilerarası ilişkilerin en doğal iyileşme yöntemidir. ✅ Grup terapisinde yaratıcılığımız ve spontanitemiz güçlenir. […]

Genososyogram Uygulamalı Psikosoybilim Çalışması

Kolektif Psikoloji Atatürk Mahallesi, Sülün Cad. Cesur Ap. No:21/3 Ataşehir – İstanbul 34758, istanbul, Türkiye

Genososyogram Uygulamalı Psikosoybilim Çalışması Psikodramaya ait bir yöntem olan sosyal atom ve aile atomu çalışması bilimseldir ve yüzlerce araştırmada istatistiksel verilerle desteklenmiştir. J. L. Moreno'nun kurucusu olduğu bu yöntemde rol playler ve aktarımlar üzerinden kişilerarası ilişkileri inceler. Geçmiş aktarımlara dair kuşaklararasında daha geriye giderek ataların rol temsilleri üzerinden çalışılan A.A. Schützenberger ileriki yıllarda  Genososyogram terimini […]

TL1250

Grup Psikoterapisi- Yüz Yüze Yaşantı Grubu Eylül 2023

Kolektif Psikoloji Atatürk Mahallesi, Sülün Cad. Cesur Ap. No:21/3 Ataşehir – İstanbul 34758, istanbul, Türkiye

Grup, bireyin varoluşunu güçlendiren, iç görüsünü arttıran en küçük oluşumdur. İnsan grup içinde varlığını sürdürür, yaşadığı sorunları ve problemleri yine grup içinde daha kolaylıkla çözümleyebilir. Psikodrama da sanal bir ortam yaratmadan, yaşamı ve yaşanmışlıkları yine kendi kaynağında, GRUP İÇİNDE eylem ile çalışır ve iyileştirir. Psikodrama çalışmalarında üyeler, bireysel sıkıntılarınızı gruba getirerek çalışmayı önerebilirler veya grup […]

Rüyaların İz Düşümü Seminer Dizisi

Kolektif Psikoloji Atatürk Mahallesi, Sülün Cad. Cesur Ap. No:21/3 Ataşehir – İstanbul 34758, istanbul, Türkiye

Sigmund Freud, Rüyaların Yorumu isimli  kitabında rüyayı olağanüstü bir şiir, tam yerini bulan bir alegori, benzersiz bir mizah ve nefis bir ironi olarak tanımlar. Düşlemlerimiz uyanıkken, Rüyalarımız ise uyku halinde bize eşlik eden gerçekliğimizin yansımalarıdır. Rüyalar, iç dünyamızın aynaları, hayalgücümüzün mahsülü, geçmişimizin ve bugünümüzün sembolleri olabilir mi? Önemli ihtiyacımız uyku, bazen hayat kalitemizi arttırıp bazen […]

Travmanın Kuşaklararası Aktarımı 101-Psikosoybilim

Nesiller arası travma bir aile veya topluluk içinde travmanın, olumsuz deneyimlerin veya duygusal acının bir nesilden diğerine aktarılmasını ifade eder. Bu kavram, sonraki nesiller travmatik olayı doğrudan deneyimlememiş olsalar bile, travmanın etkilerinin nesiller boyunca aktarılabileceğini öne sürmektedir. Aile öykümüzdeki yineleme ve rastlantıları daha iyi anlamak amacıyla yola çıktığımızda; bağlarımızı, bağlamlar içinde keşfetmeye başlarız. Psikanalitik olarak […]

Yetişkin DEHB-ADHD Grup Şema Terapisi

DEHB, başlıca dikkat eksikliği, hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren; bilişsel ve davranışsal belirtilerin de eşlik ettiği bir bozukluktur (American Psychiatric Association 1994).  Çocukluk çağında DEHB tanısı almış bireylerin %30- 50'inde yetişkinlik döneminde de semptomlar devam eder. Yetişkinlerde DEHB kendini nasıl gösterir? Çalışmak için organize olamama ve dürtüsellik Öncelik verme ve harekete geçmede eksiklikler veya […]

Seans Odasında Yaratıcı Teknikler – Uygulamalı Eğitim-Yüz yüze

Yaratıcılık terapötik sürecin merkezinde yer alır çünkü terapi anın içinde bir deneyimdir. Yaratıcılık hayal kırıklığından veya bir çözüm ihtiyacından doğan bir süreçtir. Terapistlerin ve danışanların hayal kırıklıkları ise “genellikle yaratıcılığın şimşeklerine rehberlik eden gök gürültülü fırtınalardır”(Kottler ve Hecker, 2002). Travmatik geçmişe sahip bireyler, geçmişte olanlarla şu anda içlerinde olan şey arasında bilinçli bir bağ kuramadıkları […]

Duygusal Miras Travmanın Kuşaklararası Aktarımı Semineri

Duygusal savunma mekanizmalarından bastırma, anılarımızı önemsizleştirir ve onları anlamlarından arındırır. Fikirler ve duygular arasındaki bu kopukluk kendimizi çok yıkıcı bir şey hissetmekten korumamızı sağlar. Bastırma bir anıyı duygusal öneminden ayrıştırır ve  travma zihinde önemli olmaya bir şey olarak tutulur. Aileden gelen duygusal miraslar, işlenmemiş yaslar, göçler, sürgünler, kazalar, söylenmemiş sözler, haksızlıklar, eşitliksizlikler bastırıldıkça; travmayı soyutlanmış […]

500TL

Seans Odasında Yaratıcı Teknikler – Uygulamalı Eğitim-Yüz yüze

Yaratıcılık terapötik sürecin merkezinde yer alır çünkü terapi anın içinde bir deneyimdir. Yaratıcılık hayal kırıklığından veya bir çözüm ihtiyacından doğan bir süreçtir. Terapistlerin ve danışanların hayal kırıklıkları ise “genellikle yaratıcılığın şimşeklerine rehberlik eden gök gürültülü fırtınalardır”(Kottler ve Hecker, 2002). Yaratıcılık, önyargılarımızın, korkularımızın ve kaygılı benlik görüşlerimizin ötesine geçmemizi sağlar (Richards, 2010). Yaratıcı ifadenin, travmatik olaylara […]