Boş Sandalye Workshop

Psikoterapide boş sandalye tekniği, danışanların yaşantılarına yeni bir bakış açısıyla yanıt vermelerine, ''bitmemiş işlerini'' bitirmelerine, duygusal sıkıntıların kişisel kökenlerini araştırmasına olanak tanır. Ayrıca bireyin belirli inançlara, kendi kendine olumsuz konuşmaya, kararsızlığa yol açabilecek öz algısını ve davranışlarını incelemek için de yardımcı olur. Bu psikodramatik yaklaşım, danışanların davranışlarını ve duygularını şekillendiren etki ve dinamiklerin farkına varmalarına […]

Rüyaların İz Düşümü Seminer Dizisi

Kolektif Psikoloji Atatürk Mahallesi, Sülün Cad. Cesur Ap. No:21/3 Ataşehir – İstanbul 34758, istanbul, Türkiye

Sigmund Freud, Rüyaların Yorumu isimli  kitabında rüyayı olağanüstü bir şiir, tam yerini bulan bir alegori, benzersiz bir mizah ve nefis bir ironi olarak tanımlar. Düşlemlerimiz uyanıkken, Rüyalarımız ise uyku halinde bize eşlik eden gerçekliğimizin yansımalarıdır. Rüyalar, iç dünyamızın aynaları, hayalgücümüzün mahsülü, geçmişimizin ve bugünümüzün sembolleri olabilir mi? Önemli ihtiyacımız uyku, bazen hayat kalitemizi arttırıp bazen […]

İlişki Dinamikleri Psikodrama Atölyesi

İlişki iki kişi arasındaki üçüncü kişidir. Özen ve ilgi ister. Her ilişkinin kendine özgü ihtiyaçları ve özellikleri vardır. İlişki canlıdır, dinamiktir. Sürekli form ve şekil değiştirir. Hareketini takip etmemizi ve canlılığını korumamızı bekler. İki kişiyi birbirine senkronize eder. İlişki deyince genellikle romantik ilişkiler zihnimizde çağrışım yapsa da, ilişki doğduğumuz günden bu yana en temel ihtiyacımızdır. […]

Seans Odasında Yaratıcı Teknikler-101- Yeni Başlayanlar için

Kolektif Psikoloji Atatürk Mahallesi, Sülün Cad. Cesur Ap. No:21/3 Ataşehir – İstanbul 34758, istanbul, Türkiye

Seans Odasında Yaratıcı Teknikler; spontanitenin ve yaratıcılığın desteklenmesi ile depresyon, anksiyete, stres ve somatizasyonda iyileştirici bir etkiye sahip, bastırılmış çatışmaları gün yüzüne çıkartmayı kolaylaştıran bir araç niteliğindedir. Bedendeki somatik kökenli ağrıların, semptomların tanınmasına dair farkındalık kazanmasını da sağlamaktadır. Giriş Eğitiminin Amacı; ✅️Sembollerin bireysel ve grup çalışmalarında kullanım amaçları. Örnekler uygulamalar ✅️Objelerin, bireysel ve grup çalışmalarındaki […]

Travmanın Kuşaklararası Aktarımı 101-Psikosoybilim

Nesiller arası travma bir aile veya topluluk içinde travmanın, olumsuz deneyimlerin veya duygusal acının bir nesilden diğerine aktarılmasını ifade eder. Bu kavram, sonraki nesiller travmatik olayı doğrudan deneyimlememiş olsalar bile, travmanın etkilerinin nesiller boyunca aktarılabileceğini öne sürmektedir. Aile öykümüzdeki yineleme ve rastlantıları daha iyi anlamak amacıyla yola çıktığımızda; bağlarımızı, bağlamlar içinde keşfetmeye başlarız. Psikanalitik olarak […]

Seans Odasında Yaratıcı Teknikler – Uygulamalı Eğitim-Yüz yüze

Kolektif Psikoloji Atatürk Mahallesi, Sülün Cad. Cesur Ap. No:21/3 Ataşehir – İstanbul 34758, istanbul, Türkiye

Yaratıcılık terapötik sürecin merkezinde yer alır çünkü terapi anın içinde bir deneyimdir. Yaratıcılık hayal kırıklığından veya bir çözüm ihtiyacından doğan bir süreçtir. Terapistlerin ve danışanların hayal kırıklıkları ise “genellikle yaratıcılığın şimşeklerine rehberlik eden gök gürültülü fırtınalardır”(Kottler ve Hecker, 2002). Travmatik geçmişe sahip bireyler, geçmişte olanlarla şu anda içlerinde olan şey arasında bilinçli bir bağ kuramadıkları […]

Yetişkin DEHB-ADHD Grup Şema Terapisi

DEHB, başlıca dikkat eksikliği, hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini gösteren; bilişsel ve davranışsal belirtilerin de eşlik ettiği bir bozukluktur (American Psychiatric Association 1994).  Çocukluk çağında DEHB tanısı almış bireylerin %30- 50'inde yetişkinlik döneminde de semptomlar devam eder. Yetişkinlerde DEHB kendini nasıl gösterir? Çalışmak için organize olamama ve dürtüsellik Öncelik verme ve harekete geçmede eksiklikler veya […]

Seans Odasında Yaratıcı Teknikler – Uygulamalı Eğitim-Yüz yüze

Yaratıcılık terapötik sürecin merkezinde yer alır çünkü terapi anın içinde bir deneyimdir. Yaratıcılık hayal kırıklığından veya bir çözüm ihtiyacından doğan bir süreçtir. Terapistlerin ve danışanların hayal kırıklıkları ise “genellikle yaratıcılığın şimşeklerine rehberlik eden gök gürültülü fırtınalardır”(Kottler ve Hecker, 2002). Travmatik geçmişe sahip bireyler, geçmişte olanlarla şu anda içlerinde olan şey arasında bilinçli bir bağ kuramadıkları […]

Duygusal Miras Travmanın Kuşaklararası Aktarımı Semineri

Duygusal savunma mekanizmalarından bastırma, anılarımızı önemsizleştirir ve onları anlamlarından arındırır. Fikirler ve duygular arasındaki bu kopukluk kendimizi çok yıkıcı bir şey hissetmekten korumamızı sağlar. Bastırma bir anıyı duygusal öneminden ayrıştırır ve  travma zihinde önemli olmaya bir şey olarak tutulur. Aileden gelen duygusal miraslar, işlenmemiş yaslar, göçler, sürgünler, kazalar, söylenmemiş sözler, haksızlıklar, eşitliksizlikler bastırıldıkça; travmayı soyutlanmış […]

500TL

Seans Odasında Yaratıcı Teknikler – Uygulamalı Eğitim-Yüz yüze

Yaratıcılık terapötik sürecin merkezinde yer alır çünkü terapi anın içinde bir deneyimdir. Yaratıcılık hayal kırıklığından veya bir çözüm ihtiyacından doğan bir süreçtir. Terapistlerin ve danışanların hayal kırıklıkları ise “genellikle yaratıcılığın şimşeklerine rehberlik eden gök gürültülü fırtınalardır”(Kottler ve Hecker, 2002). Yaratıcılık, önyargılarımızın, korkularımızın ve kaygılı benlik görüşlerimizin ötesine geçmemizi sağlar (Richards, 2010). Yaratıcı ifadenin, travmatik olaylara […]