Grup Terapileri ve Psikodrama

Grup Çalışmaları/ Yaşantısal Psikodrama/ Workshop Grupları

 • Kendini daha iyi tanıma ve Farklı bir göz ile kendilerini görmelerini sağlar.
 • Bireylerin, aynı probleme sahip diğer kişilerin sorunla nasıl başa çıktıklarını görmelerini ve sorunlarıyla daha etkili başa çıkmayı sağlar.
 • Sorunun daha hızlı üstesinden gelmelerine yardımcı olur.
 • İlişki kurma biçimlerini ve Empatiyi geliştirir.
 • Kendi ile ilgili tekrar eden olayların sebepleri ve kaynaklarını araştırma ve çözümlemeye yardımcı olur.
 • Kişinin kendisine benzeyen yada farklı özellikler taşıyan kişilerle  duygu ve düşünce paylaşımı içine girebilmesi kişinin hem yaşam becerilerini destekler geliştirir hem de kendi iç dünyasını anlamlandırmasında yardımcı olur.

Grup Çalışmalarında; gestalt,  psikodinamik, psikodrama vb. birçok yöntem kullanılabilir.

Psikodrama

Grup terapilerinin belki de en eskisi olan psikodramanın yaratıcısı Jacop Levy Moreno’dur.  Psikodrama insandaki 3 temel öğeye dikkat çeker. Bunlar; eylem, yaratıcılık ve spontanlıktır.

Grup, bireyin varoluşunu güçlendiren, içgörüsünü arttıran en küçük oluşumdur. İnsan grup içinde varlığını sürdürür, yaşadığı sorunları ve problemleri yine grup içinde daha kolaylıkla çözümleyebilir.

Psikodrama sanal bir ortam yaratmadan, yaşamı ve yaşanmışlıkları yine kendi kaynağında, GRUP İÇİNDE eylem ile çalışır ve iyileştirir.

Psikodrama çalışmalarında üyeler, bireysel sıkıntılarınızı gruba getirerek çalışmayı önerebilirler veya grup ile toplu yapılan çalışmalara eşlik edebilirler.

Psikodramanın çalışma alanları oldukça geniştir. Kurumumuzda grup terapileri şeklinde minimum 6 haftalık psikodrama terapi grupları olduğu gibi, temalı psikodrama seminerleri ve tek oturumluk workshoplar da  düzenlenmektedir.

Grup çalışmalarının kazanımları

 • İçgörü ve farkındalık: Bireysel değişim, grup ve sosyal toplum içinde de değişimi ve iyileşmeyi beraberinde getirir.
 • Birliktelik: Grup üyelerinin arasında güven ve dürüstlük ilkesi altında bağlılık ve ortak paylaşımlar oluşturmak, grup üyelerini birbirine yakınlaştırır. Grup ortamı Yeni ve sağlıklı ilişkiler için bir deneyim ortamı oluşturur.
 • Evrensellik: bunu bir tek ben yaşıyorum duygusundan, benzer ve ortak şeyler yaşama ve hissetme bakış açısının kazanımını sağlayar.
 • Özgüven : Grup üyelerinin kendine inancı ve güveni artar. Yapabileceklerinin ve başarabileceklerinin farkında olmak, potansiyelini keşfetmek, özel hayat ve iş hayatındaki başarıyı da arttırır.
 • İletişim: Grup üyelerinin birbirini daha iyi anlaması ve sağlıklı iletişim kurmasını genel Empati becerisini de güçlendirir
 • Yaratıcılık ve spontanite: Psikodrama ve sosyodramanın içindeki, Sorunlara anlık ve yaratıcı çözümler üretmeyi sağlayan psikoterapötik oyunlar ve çalışmalar, yaratıcılık ve spontaniteyi güçlendirir. Çözüm becerilerin de gelişmesini sağlar
 • Harekete Geçme: Tüm kazanımların en önemlisi ise eyleme geçmedir. Kendisini tanıyan, farkındalık kazanmış bireyler eğer eyleme geçmeyi başaramıyorsa potansiyelini kullanamaz.

 

Grup Çalışması Yöntemi

 • Grup, psikoloji lisans eğitimin yanısıra 4 yıllık psikodrama temel aşama grup terapisliği eğitim sürecinden geçen Co-Psikodramatist ve 8 yıllık psikodrama terapistliği eğitim sürecini tamamlamış “Psikodramatist” ünvanını almış psikologlar tarafından yönetilir.
 • Grup çalışmaları minimum 4 maksimum 20 kişilik gruplarla gerçekleştirilir.
 • Gruplar kişi sayısı da gözetilerek 1 buçuk – 2 saat sürer.

Temalı Psikodrama Grupları

Yaşantısal Psikodrama

Psikodrama Workshopları

Ergen Psikodraması

Çocuk Psikodraması

 • 6-8 yaş Çocuk Psikodraması
 • 8-10 yaş Çocuk Psikodraması
 • 10-12 yaş çocuk Psikodraması
Yukarıda yer alan metinde yer alan bilgiler sadece bilgi ve gösterge amaçlı olup hastalıkların tanı, teşhis ve tedavisinde kullanılamaz.