Categories: Genel Leave a comment

Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi, çocukların yaşadıkları güçlükler, bastırdığı duygular ve baş etmekte zorluk yaşadığı durumlar karşısında kullanılan bir terapi yöntemidir. Oyun terapisi, çocuğa alan tanıyarak, çocuğun büyümesine, güçlenmesine, içgörü kazanmasına, sorunlarla baş etme becerisini geliştirmesine ve kendisini keşfetmesine ve kendisini olduğu gibi kabul etmesine yardım eder. Terapi sürecinde, kendi içindeki gücü bulan çocuk daha sağlıklı bir gelişim süreci içine girer.

Tıpkı pek çok erişkin terapi türünde kişinin yaşadığı zorlukları “konuşarak” anlatması gibi çocuklar da duygu ve sorunlarını “oynayarak” ifade ederler.

Virginia M. Axline

Oyun Terapisi Sürecinde Ne Olur?

Oyun, çocuğun kendisini ifade etmesinin en doğal aracı olduğu için çocuk gerginlik, hayal kırıklığı, güvensizlik, korku, kafa karışıklığı, saldırganlık ve şaşkınlık gibi birikmiş duygularını oyun yoluyla yoluyla dışarı atma imkanı bulur. Bu dışarı aktarım yoluyla çocuk duygusal bir rahatlamaya kavuşur, kendisi olabilme, kendisini düşünebilme, kendi kararlarını verebilme, psikolojik olarak olgunlaşma ve böylece benliğini fark etme için gerekli olan gücü hissetmeye başlar. Çocuk, oyun odasındaki oyuncaklarla kendi için sembolik bir dünya inşa eder. Bu dünyada isterse uçabilir, bir dinazoru alt edebilir veya tekrardan bebek olabilir. Oyun terapisti, bu dünyada çocuğa eşlik ederek, yansıtmalar yapar, görülmeyen duygularını görünür hale getirir ve çocuğun duygularının farkına varmasına yardımcı olur. Böylece çocuk oynadığı oyunların içindeki duygularını ve ihtiyaçlarını fark ederek, yaşadıklarını anlamlandırmaya başlar. Çocuk, oyun odasındaki gerçek deneyimleri yoluyla hem kendisini bir birey olarak fark eder hem de insan ilişkilerine sağlıklı ve gerçekçi bir tutumla uyum sağlamanın yeni yollarını aramaya başlar. Sadece kendisine değil başkalarına da saygı duymayı, başkalarını da kabul etmeyi ve özgürlüğünü sorumluluk duygusu ile yaşamayı öğrenir. Kısacası, çocuk kendini ararken, tüm diğer insanları da anlamak adına bir kapı aralayabileceğini öğrenir.

Yetişkinlerin terapisinde yaşanılan zorlukların konuşularak anlatılması gibi, çocuk da yaşadığı zorlukları ve duyguları oyun yoluyla ifade eder. Anlatılmak istenen ama anlatılamayan duygular, yaşantılar ve çocuğun iç dünyası oyun yoluyla ortaya konur. Bu süreç, terapiste çocuğun iç dünyasını, duygusunu ve yaşantısını anlama fırsatı sunar. Terapist, çocuğa güçlenmesi, içgörüsünün artması, büyümesi ve gelişmesi için olanak ve ortam sağlar. Büyümesi ve gelişmesi için uygun ortamı bulan çocuk zamanla gelişir. Oyun terapistiyle kurduğu güvenli ilişki sayesinde her haliyle kabul gördüğünü bilir. Çocuğun his ve tutumlarını keşfetmesi, bastırılmış duygularını ifade etmesi psikolojik olarak büyümeyi ve olgunlaşmayı beraberinde getirir. Ancak terapinin her zaman istenen sonuçları vermeyebileceği akıllardan çıkarılmamalıdır. Çocuk insan ilişkileriyle örülü, dinamik bir dünyada yaşamaktadır ve uyumsuzluğu yol açan sorunları dışarıda hala devam etmekte olabilir. Bu güçlerle savaşmakta zorlanabilir.

Çocuklar Ne Zaman Oyun Terapisine İhtiyaç Duyarlar?

Oyun terapisi 3-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bir terapi yöntemidir. Depresyon, mutizm, yas, anne- baba kaybı, travma, taciz, boşanma, duygusal problemleri, uyku sorunları, alt ıslatma, özgüven sorunları, sosyal uyum problemleri, davranış problemleri, kardeş kıskançlığı, yeme sorunları, kaygı bozuklukları, takıntıları ve kronik rahatsızlığı olan çocuklar için oyun terapisinin iyileştirici ve etkili bir terapi yöntemi olduğu literatürdeki bir çok araştırmada ortaya konmuştur.

Psikolog Münire Merve Uzluk

  • Kaynakça:

Axline, Virginia M. 1991. Ballantine Books: New York

Bir cevap yazın