Psikolojik Danışma Nedir?

Psikolojik Danışma; hayatında psikolojik zorluklar yaşamakta olan kişilerin, sosyal, duygusal, ilişkisel ve psikosomatik şikayetlerinin üstesinden gelmesini sağlamak için psikoloji eğitimi almış psikologların, uzman psikologların ve psikodramatistlerin uyguladığı çalışma yöntemidir. 

Psikolojik danışma süreci, karmaşık, belirsiz, anlaşılması ve içinden çıkılması zor, kaygı ve korku yaratan,  durumların daha anlaşılır ve tanınır hale gelmesi sürecidir.

Soyut ve belirsiz düşünceleri somutlaştırarak belirginleştirme, karanlıkta kalan duyguları, durumları, ilişkinin işleyişini aydınlatarak daha anlamlı hale gelmesi sağlanır. 

Kişinin sorun olarak nitelendirdiği durum tanımlandığında ve anlaşılır hale geldiğinde , kişi kendini daha derinden tanımış ve sorunlarına yeni bakış açıları getirmiş olur.

Psikolojik danışma, Engel olarak varsaydığımız durumları, farklı açılardan değerlendirmek ve engellerimizi kaldırmaktır.

Psikolojik danışma, bastırılmış duyguların, derinlerden su yüzüne çıkartılması ve onlardan korkmadan yaşayabilmektir.

Psikolojik Danışman Kimdir?

Psikolojik Danışman, kişinin yaşam kalitesini, bireysel huzur ve mutluluğunu arttırmayı hedefler.

Psikolojik Danışman, yargılayan, akıl veren rolünde değildir. Aksine danışan ile birlikte onun dünyasından sürece bakarak, danışanın hazır olduğu süre içerisinde onun ihtiyaçları doğrultusunda hareket  eder.

Danışandan mesleki bilgisi ile farklılaşan psikolojik danışman, problemin kaynağının danışan için uygun olan süreçte ve biçimde çözümlenmesini destekleyen ve danışanını güçlendiren rolündedir.

Düğümlenmiş düşünceleri ve ilişkileri beraber çözmek için size bu yolculukta eşlik edendir.

Psikolojik Danışma sürecinde, danışanın kendi içindeki güç kaynağının aktive olması, yani çözüm üretme becerisini, cesaretini, kendine güvenini ve yaratıcılığının açığa çıkarması desteklenir.

Danışanın kendi anlamlarını üretebilir hale gelmesi ile yaprakları dökülmekte olan ağaç yeşerir ve çiçeklenir.

Danışmanlık Ne Kadar Sürer?

Danışmanlık sürecinizde nasıl bir yol izleneceği ilk görüşmede belirlenecek ve psikologlarımız tarafından bilgisi size verilecektir.

Danışanın, destek almaya hazır olması, değişime açıklığı her kişide farklılık gösterir. Süreç , kullanılan çalışma yöntemine, başvuru sebebinize ve çalışmaya hazır oluşunuza göre değişiklik gösterir. Bu sebeple sürecin ne kadar süreceği sizinle görüşme yapmadan belirlenemez.

Yukarıda yer alan metin bilgi ve gösterge amaçlı olup tanı, teşhis ve tedavi için kullanılmamlıdır.