Categories: Bireysel, Kişisel Gelişim Leave a comment

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Kaygı Bozukluğu- Sosyal Fobi Nedir?

Anksiyete olarak geçen kaygı bozukluğu, bunaltı, endişe hali, tedirgin edici ruhsal bir durumdur. Geleceğe yönelik endişelerimizi içerir. Huzursuzluk ve tedirginliğe kızarma, terleme, çarpıntı, titreme gibi bedensel tepkiler de eşlik etmektedir. Sosyal kaygı bozukluğu ise fobik kaygı bozukluklarındandır sosyal fobi olarak da bilinir.

Sosyal kaygı ne tür durumlarda ortaya çıkabilir?

Sosyal kaygı; toplumsal ortamlarda, başkalarıyla bağlantı, ilişki ve iletişim kurup sürdürülürken ortaya çıkar. Bu kişiler kendilerini beceriksiz, değersiz ve yeteneksiz hissederler. Yanlış, kötü ve eksik bir söz söylemek veya eylemde bulunmaktan kaygı duyarlar. Başkalarının karşısında konuşmak, çalışmak, fark edilir biçimde öne çıkmaktan endişe duyarlar. Bu sebeple toplum içinde bulunmak istemez ve sosyal ortamlara girmekten kaçınırlar. Sosyal kaygısı olan bireyler toplumda çekingen, utangaç, sıkılgan olarak nitelendirilirler.

Özellikle çocukluk ve gençlik çağında ortaya çıkan sosyal fobi kaynağında özgüven eksikliği, değersiz hissetme, reddedilme ve dışlanma korkuları yer almaktadır.

Kaygılı olmak kaygı bozukluğunuz olduğu anlamına gelmez!

Kaygı her insanda bulunur ancak yaşam fonksiyonlarınızı olumsuz etkileyen,  çevrenize ve kendinize rahatsızlık verecek bir noktaya ulaşmışsa  ve  kaygılarınızı yönetemediğinizi düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Durumsal kaygılar kendiliğinden geçebilir ancak benzer durumlarda tekrar eden kaygılar için Bireysel Terapi en etkin yöntemdir. Sosyal fobi aynı zamanda panik atağının da oluşmasını tetikleyebilir.

Sosyal fobi, kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha fazla gözlenmektedir.

İş ortamlarında dışlanma, eleştirilme sosyal fobiye zemin hazırlayabildiği gibi üstlerle, otorite figürü olan kişilerle konuşma, karşılaşma bu kişilerin karşısında sunum yapma gibi durumlar sosyal fobiyi tetikleyebilir.

Dijital çalışma ortamlarında yoğun çalışan kişilerde, bilgisayar ve telefon bağımlılığı olan kişilerde sosyal fobi daha sık gözlenmektedir. Çünkü bu kişilerin sosyal ilişkileri zamanla körelmekte ve iletişim gerektiren ortamlarda zorluk yaşama oranları yükselmektedir.

Sosyal Fobi ile başetmede gevşeme ve nefes egzersizleri ile pozitif düşünceye odaklanmak durumsal kaygılarını yönetmeye yardımcı olmaktadır.

Bir cevap yazın