Erkek Sözü

Omuzlarınıza yüklenen toplumsal beklentilerin ağırlığı altında korkularından, naiflikten, heyecandan ve kırılganlığınızdan giderek uzaklaşan, Ataerkil düzenin sorgulanamaz parçaları ilan edilerek toplumsal algıları güçlendirilen, ancak duygusal repertuarları yok sayılan, Annelerinin gözünde paşa, kadınların gözünden bakıldığında ise önce koca, sonra baba rollerinin dışındaki diğer rolleri, ihtiyaçları, beklentileri yok sayılan, Erkekler, Söylenecek ne çok Erkek Sözü var diyerek bir […]

Read more