Ayşenur YÜKSEL

Klinik Psikolog/Aile ve Çift Terapisti

Lisans eğitimini 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programından “Ebeveynleşme Olgusu ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Öz şefkat ve Benlik Farklılaşmasının Rolü” adlı tez çalışmasıyla 2021 yılında mezun olmuştur. Klinik pratiğinde aldığı eğitimler doğrultusunda ergen, yetişkin,  çift ve ailelerle çalışmaktadır ve ağırlıklı olarak sistemik-dinamik yönelimli çalışmaktadır.

Mesleki yaşantısına 2013 yılında Elbistan Devlet Hastanesi’ nde yetişkinlerle bireysel psikoterapi hizmeti ve ebeveyn danışmanlığı yaparak başlamıştır. Sonrasında 3,5 yıl boyunca Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ nde Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Birimi’ nde korunmaya muhtaç çocuklarla ve ailelerle çalışmıştır. 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Üniversitenin mediko sosyal merkezinde yetişkinlerle ve çiftlerle ; anaokulunda ise çocuklar ve aileleri ile çalışmıştır. Anaokulunda düzenli olarak çocukların gelişimsel değerlendirmesi ve ebeveyn danışmanlığı hizmeti vermiştir.

Aldığı Eğitimler

 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimi (EFTA-TIC akrediteli), Dr. Murat Dokur ( 2017-2022)
 • Dinamik Psikoterapide Teknik ve Pratik, Yavuz Erten (2022-2023)
 • Psikanalizden Psikodinamik Terapilere, Yavuz Erten (2022-2023)
 • EMDR Eğitimi 1.Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü (2019)
 • Psikodrama Grup Terapisi Eğitimi, Dr. Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü (2021-devam)
 • Kognitif ve Davranışçı Terapi Eğitimi (EABCT akrediteli), Prof. Mehmet Zihni Sungur (2016-2021)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Level 1-2, Dr. Joe Oliver (2018-2019)
 • Psikolojik Travma ve Travmaya Müdahale Eğitimi, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu (2016)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek (2017)
 • Psikoterapide ve Eğitimlerde Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi, Dr. Nevin Dölek (2020)
 • Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitim , CETAD (2019)
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1.ve 2. Düzey Eğitimi, Nilüfer Devecigil, Prof.Dr. Byron Norton (2018)
 • Denver-II Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği (2017)
 • CAS (Cognitive Assessment System) Bilişsel Değerlendirme Sistemi Eğitimi, İstanbul Üniversitesi (2018)
 • Moxo Dikkat Performans Testi  Eğitimi
 • Çocuk Değerlendirme Paketi Uygulayıcı Sertifikası [Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0-6 yaş), Peabody Resim Kelime Tanıma Testi (2-12 yaş) , Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5yaş 6 ay-11 yaş), Cümle Tamamlama Testi (Beier), TPD (2013)

Katıldığı Seminer ve Kongreler

 • 12 Makale 12 Tartışma (2020-2021)
 • Somatik Deneyimleme Giriş Semineri, Sonia Gomes (2019)
 • IFTI Psikoterapi Etkinliği, Prof. Dr. Matteo Selvini Atölye Çalışması (2018)
 • IFTI Psikoterapi Etkinliği, Dr. Murat Dokur Atölye Çalışması (2018)
 • Uluslararası Katılımlı 46. Grup Psikoterapileri Kongresi (2023)
 • Mindfulness Sempozyumu, (2018)
 • Diyalektik Davranış Terapisi Sempozyumu, (2018)
 • Varoluşçu Buluşmalar, ’Var oluşu Anlamak’, Ulusal Var Oluşçu Psikoterapiler Konferansı, (2017)