Nihal Akyıldız

Psikolog-Oyun Terapisti- Süpervizör

Nihal Akyıldız, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1990 yılından bu güne çeşitli resmi ve özel anaokullarında çocuk psikoloğu ve yönetici olarak görev yapmıştır,
IPI-Z.Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde 350 saatlik Psikodrama-Grup Terapisi temel eğitimini tamamlamış, Çözüm Odaklı Terapi eğitimi ve süpervizyonu, Çocuk Merkezli Nondirektif Oyun Terapisi teori, uygulama ve süpervizyonu, çocuklara yönelik Bilişsel ve Davranışsal Terapi ve Filial Terapi eğitimleri almıştır.

0-12 yaşa yönelik projektif, gelişimsel ve zihinsel süreçleri ölçmeye yarayan bir çok testi uygulama; Wisc-R, Rorschach, CAT ve TAT testlerini uygulama ve analitik yorumlama becerisine sahiptir.

2010 yılından bu güne çalışmalarına klinik psikolog olarak devam etmekte,  0-12 yaş arası çocuk ve ailelerine yönelik; danışmanlık, bireysel terapi, oyun terapisi ve grup terapi desteği vermektedir. Ailelere ve eğitimcilere yönelik seminer ve eğitimler düzenlemektedir.

Covid salgını sonrasında çalışmalarına; anne babalara online danışmanlık ve meslektaşlarına süpervizör olarak
devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler ve Sahip Olduğu Sertifikalar:

Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi; İstanbul Psikodrama Enstitüsü 
Bireysel Görüşme Teknikleri; Ayna Danışmanlık
Non-Direktif Oyun Terapisi; Nisan Danışmanlık-Filiz Çetin
Filial Terapi; Nisan Danışmanlık-Filiz Çetin
Çocuklarla Bilişsel Terapi; Anlam Danışmanlık – Serap Özer
Çözüm Odaklı Kısa Terapi; Bahçeşehir Ünv.-Nevin Dölek
Çözüm Odaklı Kısa Terapi; Arka Bahçe-Olcay Güner
Çocuk Değerlendirme Eğitimi– Türk Psikologlar Derneği
Wisc-R Zihinsel Beceri Testi; Türk Psikologlar Derneği
Wisc-R Klinik Yorumu; Rorschach Proj. Testler Derneği
Çocuk Rorschach’ı ve CAT; Rorschach Proj.Testler Derneği

Uyguladığı Testler:

Wisc-R Zeka Testi
Rorschach Testi
CAT Testi
Çocuk Resimleri Yorumlama
Denver Gelişim Testi
Frostig Görsel Algı Testi
Peabody Resim-Kelime Testi
Bender Gestald Görsel Motor Algı Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Seminerler:

İstanbul Psikodrama Enstitüsü: Bireysel Psikodrama
İstanbul Psikodrama Enstitüsü: Çocuk Psikodraması
İstanbul Psikodrama Enstitüsü: Terapötik Sosyometri
IPI: Neşe Karabekir Aile Ağacı-Genososyogram
IPI: Kate Hudgins ve Ekibi Therapeutic Spiral Model
Türk Psikologlar Derneği: Füsun Aygölü Nondirek. ve Kogn. Oyun Terapisi
Türk Psikologlar Derneği: :İrem Bray Sistemik Bakış ve Naratif Yaklaşım
Türk Psikologlar Derneği: Murat Dokur Kısa Psikoterapi
Türk Psikologlar Derneği. Sistemik Bakış ve Naratif Yaklaşım
Türk Psikologlar Derneği: Bilişsel Gelişim Kuramları
Yard.Doç Dr.Hale Aksuna: Gelişimsel Konuşma Bozuklukları
Yard.Doç.Dr.Nevin Eracar: Terapide Sanatın Kullanımı
Oktay Aydın: Çocukların Sınıf İçi Dav.Yönetme
Oktay Aydın: Zor Ailelerle Çalışma
Davranış Bilimleri Enstitüsü: Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi
Türk Psikologlar Derneği: Denver Gelişim Testi
Ayna Danışmanlık: Oyun Terapisi
Bakış Danışmanlık ve Eğitim: Terapötik Kartlarla Çalışma