Ezgi Başaran

Klinik Psikolog / Psikodramatist / Öğretim Görevlisi

Kolektif Psikoloji’nin kurucusu olan Ezgi Başaran,  Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden  mezun olup  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Psikiyatri Anabilim Dalı’nda stajını tamamlamıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisans derecesini ise Rumeli Üniversitesi’nde “Çocukluk Çağı Travmaları ile İçselleştirme Sorunları Arasındaki İlişkide Yaratıcılığın Aracı Rolü” konu başlıklı tez çalışması ile almıştır. Londra’da  bulunan King Street College ve  Covendish College’de halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında eğitim görmüştür.

IPI – Uluslararası Z.Moreno Psikodrama Enstitüsü’nde 8 yıllık Psikodrama Grup Terapistliği eğitimini 2016 yılında “Eş Seçimlerinin Genososyogramdaki İzdüşümleri” konu başlığındaki tezi ve psikodrama grubu uygulaması ile tamamlayarak FEPTO – Federation of European Psychodrama Training Organization onaylı “Bireysel ve Grup Psikoterapisti” ünvanı almaya hak kazanmıştır.

Kl. Psk. Dr. Hakan Kızıltan’dan Dinamik Psikoterapi ileri düzey eğitimi, Joan Farrell, Ph.D – IDA SHAW, M.A’dan Grup Şema Terapi eğitimi, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler’den Geştalt Terapi Eğitimi,  Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi Eğitimi,   Dr. Harville Hendrix’ten İmago Çift Terapisi eğitimi sertifikalarına sahiptir.

Klinik Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca’dan Şema Terapi süpervizyonu ve Klinik Psikolog Dr. Gülin Güneri’den Dinamik Psikoterapi süpervizyonu ve Kln. Psk. Neşe Karabekir’den Psikodrama Grup Terapisi süpervizyonunu başarı ile tamamlamıştır.

Kariyer

Ezgi Başaran, Üstün Dökmen Akademi’de başladığı kariyerine, İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde – Co-Psikodramatist ve Grup Lideri olarak devam etmiştir. Aynı dönemde Koruncuk Vakfı ve Yöret Vakfı ile işbirliği içinde gerçekleşen ‘Çocuk ve Gençlerle Grup Terapisi Projeleri’nde yer almış, Proje Yöneticisi olarak çalıştığı dönemde Türkiye deki engelli çocuklar için yaratıcı projelere imza atmıştır. 2011-2013 yılları arasında yöneticilik yaptığı Evlilik Terapileri Enstitüsü’nde  aynı zamanda grup ve bireysel terapi çalışmalarını sürdürmüştür.

St. Pulchérie Mezunları Ö.E.S Vakfı tarafından kurulan Yeni Nesil 2000 Okulları’nda öğrencilerle gruplar yönetmiştir.  Avusturya Liseliler Vakfı tarafından kurulan Özel ALEV okullarında Öğretmen Eğitim Programının uygulayıcısı olup, sempozyumlar kapsamında veliler ile grup çalışmaları yönetmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak lisans programı kapsamında “Grup Psikoterapileri” ve “Psikodrama” dersleri vermektedir.

Ezgi Başaran 4000 saat üzerinde grup psikoterapisi oturumu yönetmiş, birçoğu üniversitelerde olmak üzere 100 den fazla Psikodrama Workshop çalışması uygulamıştır.

2013 yılından bu yana Kolektif Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde klinik çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Alanları

Ezgi Başaran, Analitik  yönelimli olarak  yetişkinlerle bireysel terapi alanında çalışmakta, Yetişkin gruplarla da psikodrama grup terapisi ve grup şema terapisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma alanları arasında, duygudurum bozuklukları, ilişki problemleri, kişilik bozuklukları, çocukluk çağı travmaları ve bunlara bağlı yetişkinlikte gelişen içselleştirme sorunları (stres, depresyon, anksiyete, somatizasyon  bozuklukları), ADHD/DEHB ve sebep olduğu stres ve duygulanım sorunları, döngüsel devam eden kişilerarası ilişki sorunlarıdır.

Anne A. Schützenberger in adını koyduğu Psikosoybilim ve Kuşaklararası Psikodrama ile Türkiye de sınırlı sayıda gerçekleştirilen Sistemik bilimsel gruplara öncülük etmiştir. İlgi alanı olan, Transgenerational Transmission of Trauma/ Travmaların Kuşaklararası Aktarımları üzerine araştırma ve uygulamalarını sürdürmektedir. Psikosoybilim, Genososyogramın seans odasında uygulanması, Aile Ağacı, Kuşaklararası aktarımlar üzerine psikoterapistlere eğitim vermekte, dönemsel olarak yaşantı grupları ve atölyeler yürütmektedir.

Farklı ekollerle çalışmakta olan Psikoterapistlerin, çalışmaları esnasında kullanabileceği teknikleri içeren,  “Seans Odasında Yaratıcı Teknikler” eğitim programının geliştiricisi ve uygulayıcısıdır.

Kurumsal alanda halen Yaşantı ve Encounter grupları yönetmekte, eğitimler vermektedir.

Türk Psikologlar Derneği  üyesidir.

 

 • Konuşmacı Olduğu Etkinlikler ve Yönettiği Grup Çalışmaları

  • 2023 Mayıs- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi- 2. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Duygu Repertuarı Psikodrama Atölyesi
  • 2023 Şubat-Bahçeşehir Üniversitesi  8. Psikoloji Günleri- Kalıtsal Aile Travmaları ve Kuşaklararası Aktarım-Konuşmacı
  • 2023 Şubat- Yeditepe Üniversitesi – İlişki Dinamikleri ve Sağlıklı Sınırlar Atölyesi-Uygulayıcı
  • 2023 Agustos- Şema Terapi Derneği – Mutlu Çocuk Festivali- Psikodrama Atölyeleri -7 Atölye Uygulayıcısı
  • 2023 Mayıs- İstanbul Rumeli Üniversitesi  Psikoloji Günleri – Kolektif Travma ve Psikodrama Grup Çalışması
  • 2022 Aralık- İstanbul Ticaret Üniversitesi – Psikoterapi Ekolleri – Psikodrama Atölyesi
  • 2022 Aralık- Bolu İzzet Baysal Üniversitesi – Webinar – Psikoloji ne değildir?-Konuşmacı
  • 2022 Aralık- Bakü-Azerbaycan Mem Psikoloji Merkezi- Seans Odasında Yaratıcı Teknikler Eğitimi
  • 2022 Eylül- Açıkbeyin Eğitim – Gençlik Kampı – Psikodrama Atölyeleri 1-2-3
  • 2022 Mayıs- Gedik Üniversitesi – Travma Eğitimi – Travmanın Kuşaklararası Aktarımı Semineri
  • 2022 Mayıs- Doğuş Üniversitesi Psikoloji Günleri- İlişki Dinamikleri Psikodrama Atölyesi
  • 2022 Mayıs- İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Günleri- Gölgemdeki Benliğim Psikodrama Atölyesi
  • 2021 Mayıs- Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Günleri- İlişki Ağlarımız Psikodrama Atölyesi
  • 2021 Kasım- Gündemimiz AŞK Etkinliği- Kolektif Psikoloji- Eş Seçimlerimiz ve Soy Sendromu Semineri
  • 2021 Mart- Balıkesir Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu-İlişkiler ve Aktarım Uygulamalı Atölye Çalışması
  • 2021 Mart- Adnan Menderes Üniversitesi Tpöçg Temsilciliği- Grup Terapisi Semineri
  • 2021 Mart- Travma Dersleri Eğitim Programı– Sinan Canan-Meltem Narter-Ecem Demirel-Ezgi Başaran -Travmanın Kuşaklararası Aktarımı
  • 2021 Mart- Bi’şey Psikoloji – Psikodrama Grup Terapisi Vaka Analizi
  • 2021 Mart- Üsküdar Üniversitesi 4. Psikoloji Günleri- Duyguların Sessiz Çığlığı/Tabular ve Duygular
  • 2021 Mart- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Psikoloji Günleri– Travmayı Eylem ile İyileştirmek- Seminer
  • 2021 Şubat- Hacettepe Üniversiyesi Farmasötik Gelişim Topluluğu- FGG5.5- Duygu Keşifleri Workshop- Online
  • 2021 Ocak – Ankara Medipol Üniversitesi (Webinar- Seminer)- Öfkeyi Eşduyum ile Kucaklamak
  • 2020- Sabahattin Zaim Üniversitesi Kariyer Kulübü Kefernahum Film Analizi (Webinar)
  • 2020-2024- Terapistin Rotası  Mesleğe Hazırlık Seminerleri 1-2-3-4-5- Grup terapileri ve Psikodrama
  • 2020- Psikoloji Zirvesi (Webinar- Seminer)- Grup terapileri hakkında merak edilenler
  • 2020- Summer MeetUP – EtkinKampüs- Açılış etkinlikleri ve Psikodrama grup uygulamaları
  • 2020- Okan Üniversitesi (Webinar -Seminer)- Eylem ile iyileşmekGrup Terapisi
  • 2020- Genç Psikologlar Meclisi (Webinar) Grup Terapisi hakkında merak edilenler
  • 2020- Bilgi Üniversitesi- Bilgi TalentFEST –  Hareketli Kampüs- Şimdi ve Burada Harekete Geç
  • 2020- İstanbul Şehir Üniversitesi/Psikoloji Günleri – Kampüste Hareket Var/ Psikodrama Atölyesi
  • 2020- Altınbaş Üniversitesi Futurepharm Ulusal Eczacılık Kongresi- Analitik Psikodrama ve Kendini Keşif
  • 2020-Marmara Üniversitesi 8. Psikoloji Gelişim Günleri–  Grup Terapilerinin İyileştirici Etkileri ve İlişki Ağlarımız
  • 2019-Üsküdar Üniversitesi– İlişki Ağlarımız, Sosyal Atom Psikodrama Çalışması
  • 2019- Acıbadem Üniversitesi – Eylem ve Psikodrama /Atölye Çalışması
  • 2019PsychologyTalks Türkiye – Mutluluk Arayışı/ Şimdi ve Burada Psikodrama
  • 2019Özel Alev Okulları 3. Anne –Baba Sempozyumu– Çocuğum Çocukluğum Psikodrama Grubu
  • 2019- İstanbul Üniversitesi -Psikoloji Bölümü– Psikodrama Atölyesi
  • 2019- Üsküdar Üniversitesi -3. Psikoloji Günleri- Geçmişi ve Gelecek Psikodrama Atölyesi
  • 2019- Bilgi Üniversitesi- Bilgi Talent / Kaygılarımız Psikodrama Grubu
  • 2019- Kültür Üniversitesi– 2. Psikoloji Günleri- Travmaların Kuşaklararası Aktarımı
  • 2018 -Üsküdar Üniversitesi – Kuşaklararası Psikodrama Grubu
  • 2018- Bahçeşehir Üniversitesi 12. Psikodrama Günleri- Kuşaklararası Aktarım üzerine Psikodrama Grup Uygulaması/ Çocuğum Çocukluğum/
  • 2018- Üsküdar Üniversitesi- Psikodrama Atölyesi / Kuşaklararası Aktarımlar ve Genososyogram
  • 2018-2019/ Pera Club/ Psikodrama Atölyeleri Dizisi- 8 Ayrı Encounter Grubu Uygulaması
  • 2016- Özel Alev Okulları-Ebeveyn Psikodrama Grubu
  • 2015- Sainte Pulcheire Okulları –Yeni Nesil 2000 Koleji- Kaygı ile başa çıkma Psikodrama  Grubu
  • 2011- Yöret Vakfı –Pdr Öğrencileri Psikodrama Grubu

Aldığı Eğitimler

EMDR 1. Düzey Eğitimi (2024) Davranış Bilimleri Enstitüsü -Emre Konuk, Şirin Hacıömeroğlu Atçeken, Zeynep Zat
Grup Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi: (2023) Joan Farrell, Ph.D – IDA SHAW, M.A
Dinamik Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi: Klinik Psikolog Hakan Kızıltan (2020-2021)
Şema Terapi Eğitimi – 1-2-3. Modül – Dr. Alp Karaosmanoğlu (2019) 
Psikodrama Grup Terapistliği Eğitimi (2008-2016) /İstanbul Psikodrama Enstitüsü  
Geştalt Terapi Eğitimi (2014-2016) / Prof. Dr. Hanna Nita Scherler   
İmago Çift Terapisi Eğitimi(2013) / Dr. Harville Hendrix -Wendy Palmer Patterson
Bireysel Psikodrama Eğitimi / İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Neşe Karabekir 
Çocuk Psikodraması Eğitimi / İstanbul Psikodrama Enstitüsü / Uzm. Psk. Psikoterapist Deniz Altınay
M.E.B. Aile Danışmanlığı Eğitimi (2018) 
Aile Ağacı Eğitimi/IPI-Uzm. Psk. Psikoterapist Neşe Karabekir 
TA 101 Transaksiyonel Analiz Eğitimi (2013) / Prof. Dr. Füsun Akkoyun 
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi Eğitimi (2012) / Uzm. Dr. Olcay Güner
Obezite Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler Eğitimi(2011)  / Fore Psikoterapi
Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Eğitimi/ Ya-Pa  
Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi/ Okul Öncesi Kritik Dönemler Eğitimi

Katıldığı Seminerler

 • 25. Psikanaliz Kongresi /IPD
 • Kıbrıs Psikanaliz Günleri /Baba/ Online Kongre
 • Prof. Dr. Cengiz Güleç- Freud Okumaları/ Cised / Online Seminer
 • Phd. Gülin Güneri – Kaygı ile Başetme / İstanbul Rumeli Üniversitesi / Online Seminer
 • Prof. Dr. Kültegin Ögel    – Bağımlılıkta İyileşme Planı Atölyesi / 2. Bağımlılık Sempozyumu
 • Uzm. Dr. Cavid Guliyev   – Bağımlılıkta Tekrar Başlamama Atölyesi / 2. Bağımlılık Sempozyumu
 • Eva Fahlsyorm  –  Sosyodrama ve Sosyal Dönüşüm /21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Marcia Karp – Sosyometrinin Farklı Yüzleri/21.Ulusararası Psikodrama Konferansı
 • Dr. Paul Holmes – Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi Konferansı
 • Jacob Gershoni – Kuşaklararası Psikodrama Konferansı
 • Judith Teszary – Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Tekrarı Konferansı
 • IPI- Deniz Altınay – Rol kuramı ve Psikopatolojik Bozukluklar
 • IPI-Neşe Karabekir – Dışavurumcu Teknikler
 • TPD- Prof.Dr. Tamer Aker – Travmatik Stres ve Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • TPD- Cumhur Fahri – Evlilik Rol Kestirim Testi
 • Prof. Dr. Norma Razon – Okul Öncesi Çocukluk Dönemi
 • Prof. Dr. Belma Tuğrul – Okul Öncesi Eğitim Teknikleri
 • Prof. Dr. Haluk Yavuzer – Ebeveynlerle İletişim Becerileri
 • Yrd.Doç.Dr. Oktay Aydın – Zor Ailelerle Çalışma-İletişim Teknikleri Semineri
 • Medline İlkyardım Akademisi – Bebek ve Çocuklar İçin İlkyardım Teknikleri