Categories: Bireysel, Kişisel Gelişim Tags: , , , , Leave a comment

Yaygın Anksiyete-Kaygı-Evham Nedir?

Yaygın anksiyete / kaygı nedir?

Yaşamın çeşitli alanları için (iş / aile / arkadaşlık ilişkileri, çalışma yaşamı ya da eğitim ile ilgili meseleler, sağlık durumu, gündelik durumlar vb..) duyulan endişeye bağlı olarak ortaya çıkan ısrarcı kaygı ve gerginlik belirtileri. Bu kaygı, gerçek durum ve şartlarla orantılı olmayan sürekli endişe (evham) halidir.

* Belirsizlikten rahatsızlık duyma ve sürekli güven arayışı içinde olma.

* ‘Ya olursa…..’ kalıbı ile düşünme ve olumsuz sonuçların olasılığını olduğundan yüksek görme ve buna bağlı olarak endişelenme.

* Endişelerin gerçek dışı ve aşırı olduğu kabul edilse de bunların kontrolünde güçlük çekme gibi belirtiler Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun en temel belirtileridir.

Gündelik sorunlarım ve yaşamım hakkındaki endişelerimin olması Yaygın Anksiyete Bozukluğu yaşadığımı mı gösterir?

Unutulmaması gereken önemli nokta, herhangi bir ruhsal rahatsızlık için tanı alabilmeniz için bozukluğun çeşitli tanı kriterlerini karşılamanız gerekmektedir. Bununla birlikte, bu tanı kriterlerine göre değerlendirmenizin bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılması ve tanınızın uzman tarafından konulması gerekmektedir.

Gündelik yaşam olaylarına dair endişeler ve yaygın anksiyete belirtileri arasındaki farkları gözleyebilmeniz için tanı kriterlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

1) En az 6 ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan, bir çok olay ve etkinlik hakkında aşırı kaygı ve endişe duyma

2) Kişinin, endişesini kontrol etmeyi zor bulması

3) Kaygı ve endişeye eşlik eden bir dizi belirtinin yine en az 6 ay süreyle devam etmesi

  • Huzursuzluk, aşırı heyecan duyma ya da endişe
  • Kolay yorulma
  • Düşünceleri yoğunlaştırmada zorluk çekme ya da zihnin durmuş gibi olması
  • Aşırı uyarılmışlık
  • Kas gerginliği
  • Uyku bozukluğu

Eğer siz de uzun süredir ve kontrolünüz dışında kalacak biçimde benzer içerikte belirtiler hissediyorsanız ve bu belirtiler günlük hayat akışınızda çeşitli aksaklıklara yol açıyorsa bir ruh sağlığı uzmanına danışmanız gerekmektedir.

Uzman Psikolog İpek Turgut

Kaynakça:  Amerikan Psikiyatri Birliği (1994). Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı IV (DSM-IV). E. Köroğlu (Çev). Ankara: Hekimler Yayın Birliği

Bir cevap yazın