Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık Nedir ?

Bireysel danışmanlık ne zaman gereklidir?

Bireysel danışmanlık sürecinde yaşanan sorunun farklı açılardan değerlendirilmesi, çözüm yolları geliştirilmesi ve sorunun çözümünün yanısıra, kişinin kendini tanımasını, yeniden keşfetmesini, yaşamda karşılaştığı güçlüklerle başetme becerileri geliştirmesini sağlar. Terapi sürecinin amaçlarından bir diğeri de kişinin sağlıklı ve olumlu yanlarını keşfederek, hayata daha umutlu, pozitif ve baş edilebilir yaklaşmasını sağlamak,  duygusal zorluklar yaşadığı diğer alanların değişiminde motivasyon kaynağı olmaktır.

Psikolog/ psikoterapistin faydası nedir?

Bireysel danışmanlık, danışan ile alanında uzman psikolog/psikoterapist arasında yapılan bireysel görüşmelerden oluşan bir süreçtir. Bu görüşmelerde psikoterapist kişinin problemlerini çözümleyebilmesi için beraberce yol aldığı, bakış açısı ve profesyonel becerileri ile kişinin kendisini daha iyi tanıması ve güçlenmesini sağlayan yol arkadaşı, destekçisi rolündedir. Psikolog/ Terapist kişinin sorunlarını netleştirmede, ihtiyaçlarını belirlemede, çözüme giden yolu seçmede ve çözüm sürecinde aktif rol alır.

Bazen kendi kör noktalarımızı, karanlıkta kalmış taraflarımızı ve bazı kişilik özelliklerimi göremeyiz. Psikolog,danışmanlık sürecinde kendimizin karanlıkta kalan yönlerini de keşfederek, olumlu ve olumsuz diye nitelendirdiğimiz taraflarımızla buluşmamızı ve hayatmızı bir dengeye oturtmamızda profesyonel bir bakış açısı getirmektedir.

Bireysel Danışmanlık Süreci ne kadar sürer ve nasıl işler?

Bireysel danışmanlık sürecine kişinin bireysel başvurusu ile başlanır. Aile bireyi veya arkadaşlar tarafından alınan randevular kişinin rızası olmadan kabul edilmez.

Bireysel danışma , başvurma konusuna, başvuran danışanın görüşmeye hazır olma ve açık olma durumuna göre değişkenlik göstermekle birlikte, minimum 5 seans devam edilmesi önerilmektedir. Yaşanan uzun süreli sorunlarda çalışma süreleri 3 ay ile 10 ay arasında değişmektedir.  Kişi kendisini açmaya istekli ve yardım almaya açık ise danışman ile işbirliğini daha kolay yapacak ve süreci daha kısa sürecektir.

Sürecin ne kadar devam edeceği, beklentiler ve ihtiyaçlar netleştikten sonra danışan ile beraber belirlenmektedir. Süreç aynı zamanda danışmanın çalışma yöntemine de bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

 Çalışma alanları şu şekildedir.

 • Depresyonun üstesinden gelme
 • Kaygı – Anksiyete ile baş edebilme
 • Stresle başa çıkma
 • Panik atak tedavisi
 • Somatik problemler: Migren, mide ağrıları vb.
 • Fobilerle ve korkularla başa çıkma
 • Olumsuz duygu durumları ile baş etme
 • Kişiler arası ilişki sorunları
 • Davranışsal sorunlar
 • Kararlar verme /Kararsızlık
 • Duygu durumunda ani değişiklikler
 • Dürtü kontrolü ile ilgili sorunlar
 • Öfke kontrolü sağlama
 • Kayıp ve yas süreci
 • Bedensel kaygılar
 • Uyum sorunları

Travmalarda bireysel terapi kullanılır mı?

Travmalar kişinin yaşam alanını kısıtlayarak zaman içinde başka sorunların da tetikleyicisi olmaktadır. Yaşanmış ve bitmiş ancak etkileri üzerimizde devam eden olaylar ve durumlarda; bireysel terapi “travma terapisi”nden de güç alır ve daha hızlı ilerleme sağlanabilir. Travma terapisi yöntemi olarak EMDR kullanılır.

 

Yukarıda yer alan tüm metin bilgi ve gösterge amaçlı olup, hastalıkların tanı teşhis ve tedavisinde kullanılamaz.