Çocuk ve Aile Terapisi

Çocuk Terapisi Nedir?

Tıpkı yetişkinler gibi çocuklar da terapiye ihtiyaç duyarlar. Çocuk psikolojisi çocukların yaşamış oldukları ilişkisel, gelişimsel veya duygusal sorunlarıyla ilgilenmektedir. Çocuklar yaşadığı kaygıları, korkularını ve duygularını yetişkinlere aksettirmede veya ifade etmede çok  profesyonel değildir. Çocuklarda ortaya çıkan davranış problemleri ve olumsuz duygu durumları, öfke nöbetleri, uyum problemleri, tırnak yeme, alt ıslatma sorunları, uyku ve beslenme bozuklukları, öfke nöbetleri vb. pek çok problem, çocuğun yolunda gitmeyen yaşantısını dışa vurma biçimidir.

Terapi,  çocuklar fiziksel, davranışsal ve duygusal anlamda yaşadıkları sorunlarla baş etmede güçlük çektiğinde hem çocukta hem de ailelerde hızlı değişimi sağlamaktadır. Çocuk terapilerinde, çocuğun çevresi ile doğrudan etkileşim içinde olduğunu bildiğimizden her yönü ile çocuğu, yaşantısını, ailesini ve çevresini değerlendirmekteyiz.

Bir sorun için uzun süre çözüme yönelik bir adım atılmadığında, başka sorunların da tetikleyicisi olabilir. Sorunlar kronikleşmeden bir uzmana danışmak ve gerektiğinde terapi sürecine başlamak, çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yönde destekleyecek daha mutlu ve uyumlu bir çocukluk geçirmesini sağlayacaktır.

Çocuk terapileri, var olan  problemler ve güçlükleri çözümlemenin yanı sıra, çocukları duygusal olarak güçlendirmek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve oluşabilecek psikolojik sorunları önlemek amacıyla önleyici terapilere de önem vermekteyiz.

Psikologlarımız, çocuğun sosyal ilişkilerini ve bağımsızlığını, duygusal yaşantısını olumsuz etkileyen durumların keşfedilmesi, problemin tanımlanması ve meydana getiren etmenlerin keşfedilmesi ve bu etmenlerin ortadan kaldırılarak çocuğun yaşadığı olumsuzluğun  çözümü ve yaşanan güçlüğün ortadan kaldırılmasına yönelik olarak çalışırlar.

Terapotik süreç esnasında çocukla bireysel olarak çalışılırken diğer tarafta ebeveynleriyle de görüşülmektedir. Devam eden terapi süreci içerisinde zaman zaman ailelerin, çocuğun devam ettiği eğitim kurumlarının ve diğer profesyonellerin desteğine ihtiyaç duyulabilmekteyiz.

Çocuk terapisi çalışma alanları nelerdir?

 • Evde ve sosyal çevrede yaşanan davranış problemleri
 • Agresyon, kaygı, depresyon
 • Öğrenme güçlükleri,
 • Nörolojik ve mental sağlık problemleri
 • Hiperaktivite ve dikkat eksikliği
 • Yaygın gelişimsel problemler,
 • Tuvalet alışkanlığı kazanma, uyku güçlükleri
 • Tırnak yeme,
 • Kardeş kıskançlığı
 • Alt Islatma
 • Yalan söyleme
 • Parmak Emme
 • Yeme bozuklukları
 • Sınav kaygısı, okul fobisi
 • Çalma

Çalışma Biçimi: 0-12 Yaş Çocuk ve Ailelere Yönelik

 • Tanıma
 • Değerlendirme
 • Geliştirme
 • İzleme
 • Sorun Çözme
 • Davranış Değiştirme
 • İlişki Düzenleme ve Kendini Geliştirme