Münire Merve Uzluk

Klinik Psikolog

Münire Merve Uzluk, tam burslu olarak başladığı Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Onur Derecesi ile tamamlamıştır.  İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını 2 ila 10 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Duyu Bütünlemeye Dair Derleme çalışması ile başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca yüksek lisans sürecinde Prof. Dr. Ali Keyvan tarafından psikodinamik grup süpervizyonu almıştır. Yüksek lisans sürecine paralel olarak süpervizyon eşliğinde çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle çalışmıştır. Fon destekli bir proje kapsamında altı ay boyunca Azerbaycan Bakü’de bulunan Milli Onkoloji Hastanesi Uşak Kliniği’nde çocuk, ergen, aileler ve hastane personeliyle seanslar yürütmüş ve psikososyal çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şu anda Kolektif Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık’ta genel koordinatör göreviyle birlikte ve aktif olarak seanslarına devam etmektedir.

Lisans öğrenimi süresince Türkiye’nin ileri gelen profesörleri tarafından yürütülmüş olan TÜBİTAK destekli ‘Psikodinamik Oyun Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi’, ‘Şehrin Ruh Hali ve Matruşka’ ve ‘Türkiye’de Kadınlık Konulu Kalitatif Araştırma’ gibi farklı projelerde gönüllü olarak proje asistanlığı yapmıştır. Neşe Erberk Anaokulu ve Kolektif Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık’ta stajlarını tamamlamıştır. Staj döneminde Çocuk Psikodrama gruplarında gözlemci psikolog olarak yer almış ve raporlandırma çalışmalarında yer almıştır.

Maltepe Üniversitesi öncülüğünde “Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi” (SOYAÇ) tarafından yürütülen” Okuldayız: Üsküdar Projesi” kapsamında gönüllü sınıf psikoloğu olarak, KAÇUV’un” Sanatla Hayata Renk Kat” Projesinde, Çocukların Yaşam Olayları Algısını Anlamayı Amaçlayan Araştırma Projesinde, TPÖÇG Staj Platformunda ve UNICEF’in 500 Çocuk Elele projesi kapsamında gönüllü olarak çeşitli sorumluklar almıştır.

Mezun olduktan sonra objektif çocuk testleri uygulayıcı eğitimi ve Birgül Emiroğlu Bakay’ın vermekte olduğu Oyun Terapileri Derneği ve Association for Play Therapy (APT) onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimini almıştır. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Süpervizyonunu Psikolog Nihal Akyıldız eşliğinde tamamlamıştır. Doç. Dr. Vahdet Görmez ve ekibi tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini, Association for Play Therapy (APT) ve Oyun Terapileri Derneği (OTD) tarafından onaylı Doç. Dr. Rebeca Chow tarafından verilen Oyun Terapisiyle Travma Eğitimini almıştır.

Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen Temel Düzey Psikodinamik Psikoterapi ve Doç. Dr. Hakan Kızıltan tarafından verilen İleri Düzey Psikodinamik Psikoterapi eğitimine devam etmektedir. Psikeistanbul tarafından verilen ‘Psikanalize Giriş Seminerleri’’ ve Rorschah ve Projektif Testler Derneği’ne bağlı olarak Klinik Psikolog Funda Akkapulu Aydın tarafından verilen ‘’Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi’’ eğitimlerine devam etmektedir.

Uygulayıcı Sertifikasına Sahip Olduğu Testler:

 • AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Bender Gestalt Testi
 • Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi
 • Good- Enough Harris Bir Adam Çiz Testi
 • S.D. Porteus Labirentler Testi
 • PEABODY Resimli Kelime Tanıma Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi
 • Cattel Zeka Testi
 • Frostig Gelişimsel-Algı Testi
 • Kent Egy Testi

Tamamlanan ve Devam Eden Eğitimler:

 • Yapılandırılmış Oyun Terapisi Eğitimi (2023) – Oyun Terapileri Derneği
 • Psikodrama Temel Düzey Eğitimi (2023- Devam Ediyor) – Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
 • Temel Düzey Psikodinamik Terapi Eğitimi (2022- Devam ediyor)- Prof. Dr. Doğan Şahin
 • İleri Düzey Psikodinamik Terapi Eğitimi (2022- Devam ediyor)- Doç. Dr. Hakan Kızıltan
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi (2021)Oyun Terapileri Derneği/ Dr. Birgül Emiroğlu Bakay
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (2022)Doç. Dr. Vahdet Görmez
 • Travma Odaklı Oyun Terapisi Eğitimi (2022) – Doç. Dr Rebeca Chow
 • Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi (2022- Devam ediyor) – Uzm. Psk. Funda Akkapulu Aydın
 • Psikanalize Giriş Seminerleri (2022- Devam ediyor)- Psikeistanbul
 • Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi (2020)- Naisa Psikoloji
 • Okul Öncesi Psikoloğu Olmak Eğitimi (2020)- Kl. Psk. Bahar Çakır

Seminerler:

 • ”Almanya ve Türkiye’de Mülteciler ve Ruh Sağlığı: Psikososyal Hizmetler için Zorlu Bir Başlık Sempozyumu” (Türk‑Alman Psikiyatri,Psikoterapi ve Psikososyal Sağlık Derneği)- Prof. Dr. Şahika Yüksel, Sevda Bakmaz, Neşe Direk, Hamidiye Ünal, Prof. Meryam Schouler- Ocak, Johanna Winkler, Prof. Dr. Levent Küey
 • Sempozyum Okuldayız Üsküdar Üniversite- Toplum İşbirliği: SOYAÇ Modeli: Prof. Dr. Bruce Perry
 • Geştalt Bakış Açısından İlişkiler Semineri: Hanna Nita Scherderler
 • Dinamik Yönelimli Cinsel Terapi Seminerleri: Prof. Dr. Doğan ŞAHİN- 23/09/2020 – 28/10/2020)
 • Nesne İlişkileri Semineri: Klinik Psikolog Ecem Demirel
 • Marmara Üniversitesi Psikoloji Günleri: Klinik Psikolog ve Psikodramatist Ezgi Başaran
 • Terapistin Rotası- Mesleğe Hazırlık Seminerleri: Kolektif Psikoloji
 • Bilgi Üniversitesi Psikoloji Günleri: Prof. Dr. Hale Bolak, Prof. Dr. Diane Sunar, Prof. Dr. Zeynep Aycan, Prof. Dr. Medaim Yanık, Dr. Gülcan Özer, Prof. Dr. Nebi Sümer, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Prof. Dr. Ceylan Daş
 • Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Günleri- Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Prof. Dr. Ufuk Ayşe Sezgin, Prof. Dr. Mehmet Eskin,
 • Çocuklarda Travmayla Başa Çıkma :Dr. Psik. Dan. Ezgi Denizel Güven‑ WHR Akademi
 • ”Kutsallığın İnşası” Semineri: Dr. Psk Meltem Narter
 • Alev Okulları Ebeveynler için Psikodrama Atölyesi: Psikolog Psikodramatist Ezgi Başaran
 • Mutluluk Arayışı: PsychologyTalks
 • Flört Şiddeti Atölyesi ( Kim Psikoloji): Uzman Psikolog Kübra Sekizli
 • ”Görünmeyen Yaralarımız Psikolojik Travma” atölyesi: Travma Odaklı Psikososyal Destek Ekibi- Bilgi Üniversitesi