Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm etkinklerimiz

 • Bu etkinlik geçti.
, ,

Seans Odasında Yaratıcılık – Uygulamalı Eğitim-Yüzyüze

Psikiyatr Kolk, travmatik geçmişe sahip bireylerin, geçmişte olanlarla şu anda içlerinde olan şey arasında bilinçli bir bağ kuramadıkları sürece, travmanın kişilerin bedenlerinde sürmeye devam ettiğini belirtmiştir. İçsel algıların ve duyguların üstesinden gelebilmenin ve iyileşebilmesinin yegâne yolunun ise kişinin içsel olarak yaşananları algılama, isimlendirme, tanımlamasından geçtiğini öne sürmektedir. Kolk’a göre, “özne haline getirilen nesneleştirme süreci (yaratıcı süreç)”, iyileşmenin ilk adımıdır (Akt. Cantekin, Atalay, 2020).

Thomson ve Jaque, çözülmemiş travma veya kayıp nedeniyle yaratıcılık kısıtlanabildiğini, TSSB olan bireylerin esneklik kapasitelerini yitirdiklerini öne sürmüştür (Thomson ve Jaque, 2019). Moreno, ani, beklenmedik ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir olaya yeterli bir tepki verirken ortaya çıkan bu tür bir çöküş ya da felç durumunu, “spontanlık kaybı” olarak tanımlamıştır (Karp, 2013; Kellerman, 2013).

Depresif kişinin durağanlığı ve bir türlü harekete geçememesi bir eylemsizliği işaret eder. Oysa eylemlerimiz, hem “iç” hem de “dış” bir dinamiği kapsayan bilişsel, duygusal, istemli ve motivasyonel yönlerimiz ile bütünleşiktir. Yaratıcılık, gerçekleştirdiğimiz, her eylemin bir parçasıdır ve kendi başına bir eylem içermektedir (Glaveanu, 2015). Silvia ve Kimbrel, (2010) araştırmalarına dayanarak motivasyonel bir bakış açısıyla, depresyonun yaratıcı eylemi engellediğini söylerken, yaratıcılık eyleme dönük doğasıyla depresyonun durağanlağını içsel kaynaklardan güç alarak hafifletebilir.

Kaygının, yaratıcılığı azalmaktadır (Silvia ve Kimbrel, 2010). Araştırmalar özellikle sosyal kaygı yaşayan bireylerin gündelik yaratıcılıklarında düşüş olduğunu ortaya koymaktadır.

Yaratıcılık, önyargılarımızın, korkularımızın ve kaygılı benlik görüşlerimizin ötesine geçmemizi sağlar (Richards, 2010). Bu bağlamda yaratıcılığın, travmanın kaygı üzerindeki etiyolojik rolünü hafifleten, koruyucu bir rolü olduğu düşünülmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında, seans odasında hem terapistin hem de danışanın yaratıcılığının oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Psikoterapide yaratıcı teknikler, danışanın depresyon, kaygı, somatizasyon ve stres düzeyi hafifleten yeni bir perspektif sağlarken;

Yaratıcı bir terapist ise yaratıcı teknikler sayesinde, danışanlarının semptomlarını veya yaşanmışlıklarını “şimdi ve burada” deneyimi ile seans odasına taşıyabilecektir.

 

BİLGİLENDİRME

 • Uygulamalı Eğitimin amacı nedir?

Yaratıcı teknikler direncin aşılması, farkında olunmayan duygu ve düşüncelerin açığa çıkartılması, terapist-danışan işbirliğini ve bağlanmasını oluşturma, travmanın çözümlenmesi gibi pek çok amaca hizmet etmektedir. Uygulamalarla, spontanitenin ve yaratıcılığın desteklenmesi başlı başına depresyon, anksiyete, stres ve somatizasyonda iyileştirici bir etkiye sahip, bastırılmış çatışmaları gün yüzüne çıkartmayı kolaylaştıran bir araç niteliğindedir. Ayrıca danışanlar tarafından semptomlarının tanınması ve ortaya çıkış amaçlarına dair farkındalık kazanmasını da sağlamaktadır.

Eğitimin amacı terapistlerin yaratıcı teknikleri kullanarak danışanları ile daha hızlı işbirliğine girmesi, danışanların bastırılmış duygularının açığa çıkartılması, çatışmaların çözümlenmesi için uygun yöntemlerin seçimi ve uygulamasını uygulayıcılara öğreterek, terapistin spontanitesini de arttırmak ve uygulamalarda pratik kazandırmaktır.

 • Eyleme dönük teknikler ve dışavurumcu teknikleri kapsayan Seans Odasında Yaratıcılık Uygulamalı Eğitim Programın tüm içerik hakları Kolektif Psikoloji’ye aittir.

 

 • Uygulamalı Eğitime kimler katılabilir?

Psikoterapistler, Klinik Psikologlar, Psikologlar, bireyler ve gruplarla çalışan psikolojik danışmanlar, programa katılabilirler.

Şema Terapi, Geştalt Terapi, Bütüncül Terapi, BDT VE Diyalektik Davranışçı Terapi eğitimleri almış uzmanların da  yeni tekniklerle alet çantalarını geliştirmek için eğitime katılmalarının uygulama esnekliği açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Lisansı psikoloji veya PDR olmayan uzmanlar çalışmaya kabul edilmeyecektir. Programa katılım için 2 yıllık alanda çalışma deneyimi ön şartı bulunmaktadır. (Eğitim farklı formatta öğrenciler, sosyal hizmet uzmanları için de açılacak olup, bu programa öğrenciler kabul edilmeyecektir.)

 

 • Eğitime katılım için sertifika verilir mi?

Alanda, sadece uzun soluklu ve bir terapi ekolünü kapsayan eğitimler için sertifikalandırma yapılmasının etik olduğunu düşünmekteyiz.Bu sebeple programa katılım sağlayan meslektaşlarımıza sadece “Seans Odasında Yaratıcı Tekniklerin Kullanımı-  Uygulamalı Eğitim Katılım Belgesi” verilecektir.

 

 • Eğitim nerede ve ne zaman gerçekleşecektir?

Çalışma yüzyüze gerçekleşecektir. Grup kontenjanı 10 kişi ile sınırlıdır. Coronavirüs güvenlik önlemleri kapsamında çalışma esnasında maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.

Adres: Atatürk Mahallesi, Sülün Cad. No:21 D:5 Ataşehir

Telefon: 0216 999 07 17

Eğitim tarihleri 14-15 Mayıs 11.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

 

 • Eğitim Ücreti ne kadardır?

Eğitim ücreti 12 saatlik uygulamalı eğitim için toplam 1200 TL + kdv’dir.

Eğitime 5 Nisan tarihine kadar erken kayıt yaptırarak ödemesini tamamlayanlara %10 indirim uygulanacaktır.

Kontenjanın dolması durumunda kayıt yaptıran üyeler bilgilendirilecek, yeni oluşturabilecek bir eğitim grubu için bilgilendirileceklerdir.

İptal ve iade koşulları

Kolektif psikoloji eğitimin iptali hakkını saklı tutar. Eğitimin iptali durumunda tüm katılımcılara eğitim ücretinin tamamı iade yapılacaktır.

Kolektif Psikoloji Eğitim ödemesini gerçekleştiren katılımcının, katılımdan vaz geçmesi durumunda 20 Nisan tarihine kadar ücretin %70’i bu tarihten sonra ücretin %50 si iade edileceğini taahhüt eder.

 

İÇERİK

 1. Sembollerin ve objelerin kullanımı (2 saat)
 • Seans odasında objelerin yeri, kullanım amacı ve kullanım şekli nedir?
 • Objeleri kullanarak duyguların dışavurumu nasıl gerçekleşir.
 • Obje seçimlerinin yansıttığı içsel dinamiklerimizi nasıl okuruz?
 • Ben ve obje arasındaki kanalları tanıma ve tanımlama
 • Objeleri kullanarak yapılan uygulama çalışmaları
 • Geribildirim ve süreç analizleri

 

 1. Role girme ve rol değiştirme teknikleri (3 saat)
 • Rol çalışmalarının amacının paylaşılması
 • Anda kalma, rol esnekliği ve rol geçişleri hakkında bilgilendirme
 • Seans odasında olmayan 3. Kişiyi seans odasına getirebilme uygulamaları
 • Farklı rollerden kendine ve diğerlerine bakabilme esnekliği
 • Eşduyum ve dışgözlemci rollerinin pekiştirilmesi uygulaması
 • Rol çalışmalarının danışana katkıları nelerdir?

 

 1. İmgelemin kullanımı (2 saat)
 • İmgelemin kullanılma amacı nedir?
 • İmgelem çalışmaları hangi durumlarda ve şartlarda kullanılmalıdır, hangi durumlarda asla kullanılmamalıdır.
 • İmgelem uygulamaları ve uygulamaya dair paylaşımların yapılması
 • İmgelem çalışmasının danışana katkıları nelerdir?

 

 1. Dışavurumcu sanat tekniklerinin kullanımı (3 saat)
 • Farklı sanat becerilerinin danışana katkısı nedir?
 • Sanat becerileri geliştirilebilir mi?
 • Yaratıcı ürün nedir ve nasıl oluşur?
 • Duyguların farklı tekniklerle dışa vurumu üzerine uygulama çalışmaları
 • Dışavurumcu tekniklerin terapistin elini güçlendiren yönleri nelerdir?
 • Dışavurumcu tekniklerin terapiye ve danışana katkıları nelerdir ?

 

 1. Duygu atomları (2 saat)
 • Duygu atomu çalışmasının amacı nedir?
 • Duygu atomları ne zaman ve nerelerde kullanılır?
 • Hangi danışanlarla duygu atomu çalışması yürütülemez.
 • Duygu atomu çalışmasının terapiye ve danışana katkıları nelerdir?
 • Duygu atomu çalışması uygulamaları ve paylaşımı nasıl yapılır.

 

Uygulayıcı-Eğitmen

Öğretim Görevlisi- Klinik Psikolog-Psikodramatist Ezgi Başaran

Hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız

https://kolektifpsikoloji.com/team-member/psikolog-ezgi-basaran/

 

Kayıt Formu

https://forms.gle/deL7WGxjmXmEeTKa9

 

Etkinlik Detayları

Start:
Mayıs 14 @ 11:00
End:
Mayıs 15 @ 18:00
Cost:
1416 KDV dahil TL