Categories: Aile, Bireysel, Genç ve Ergen, İlişkiler ve Çiftler, Kişisel Gelişim

Sosyal Medya İlişkileri Bozuyor mu?

İnternet Aşkları Son yıllarda internet ilişkilerinde ciddi bir artış söz konusu. Bireyler, sosyal paylaşım siteleri ile tekil sosyallik yaşıyorlar. Kendilerine internet üzerinde sosyal bir çevre oluşturuyorlar. İnternet ortamına başlayan bu sosyal yaşamın bir getirisi olarak internet ile başlayan ilişkilerde artış yaşanıyor. Bu tür ilişkilerde gözlemlediğimiz başlıca sorun iletişim sorunu oluyor. Çiftlerin bize danışma sebeplerinin basında […]

Read more
Categories: Bireysel, Kişisel Gelişim

Ölüm Korkusu / Ölüm Kaygısı Nedir?

Günlük yaşamda ölüm korkusu olarak ifade edilen durum, aslında ölüm kaygısı/anksiyetesidir. Ölüm endişesinin getirdiği en görünen psikolojik boyut da ölümü bir korku olarak nitelemektir aslında. Var olamama tehdidi ile karşı karşıya gelen bir kişi bu durumun doğal bir süreç gibi algılanmasından daha çok ne olacağını ve sonunu bilememenin getirdiği endişe ile bu doğal süreçten korkmakta […]

Read more
Categories: Çocuk

Anaokuluna Başlama Süreci ve Çocuk Psikolojisi

Anaokuluna Yeni Başlayan Çocuğa Nasıl Destek Olunmalıdır? Anaokuluna başladığı ilk gün; çocuğunuzun birey olarak dış dünyaya açıldığı ve uzun yıllar sürecek eğitim hayatının ilk günü olması nedeniyle çok anlamlıdır. Her çocuk; çok karmaşık olan sosyal çevreye uyum sağlaması ve kaygılarının azalması için; anne babasının desteğine ihtiyaç duyar. BUNLARI YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİN Okula başlamadan önceki günlerde;hayatında […]

Read more
Categories: Aile, İlişkiler ve Çiftler

İlişki/ Çift Terapisi Nedir?

Çiftler ilişkileri içerisinde zaman zaman iletişim güçlüğü, duygusal kopukluklar, öfke patlamaları, aldatma, cinsel isteksizlik ve benzeri konularda problemler yaşayabilirler. Evlilikle beraber birleşen geniş ailelerin de ilişkileri üzerindeki olumsuz yansımaları olabilir. Duygusal kopukluklar beraberinde zaman zaman cinsel sorunları da getirebilir. Bu sebeple cinsel sorunları ilişkiden bağımsız bireysel sorunlar olarak görmek gerekmektedir. Geçmiş yaşantılar, çözümlenmemiş ve tekrar […]

Read more
Categories: Aile, İlişkiler ve Çiftler

Bozulan İlişkiler ve İlişki Terapisi

İlişkide en temel beklenti anlaşılmak ve değer görmektir. Eşi tarafından anlaşılmadığını ve değer görmediğini hisseden bireyler öfkeyi yoğun olarak yaşarlar. Öfke beraberinde zaman zaman saldırgan davranışları veya saldırgan iletişimi getirebildiği gibi, bazen ise kişi pasif bir duygu durumuna girebilir. İçe döner ve kendisini iletişime kapatabilir, eşinden uzaklaşabilir. İilişki içerisinde kişiler yanlış anlaşıldığını veya anlaşılmadığını hissedebilir. […]

Read more
Categories: Çocuk, Genç ve Ergen

Çocuk Psikodraması

Yaşam içerisinde karşılaşılan güçlüklerle yetişkinler olarak başetmekte ne kadar zorlandığınızı bir düşünün. İş değişiklikleri, stres, boşanma, iletişim sorunları, korkular ve daha bir çokları. Peki bizim kadar yaşanmışlığı ve baş etme konusunda bizler kadar deneyimli olmayan çocuklarımız sorunlarla baş etme konusunda neler yaparlar? Repertuarındaki bilgileri kullanır ve repertuarının yetmediği yerde ise kaygılara kapılırlar. Çocuklar her davranışları […]

Read more
Categories: Aile, Çocuk, Genç ve Ergen

Çocuklarda Özgüven Gelişimini Nasıl Destekleriz?

Özgüven, bireyin bir şeyleri yapabilme, bir işe başlayabilme, tamamlayabilme, başarabilme ve topluma olumlu katkı sağlayarak kendini faydalı hissetme becerisine duyduğu inançtır. Çocuklarda özgüven gelişimi deneyimleme, başarmayı deneme ve karşılaştıkları güçlüklerle başetmeyi öğrenme ile ivme kazanır. Yetenekleri ve ilgileri sürekli gelişen çocuklar, ebeveynlerin kendilerini deneyimleme konusunda desteklemesi ile özsaygı ve özgüvenlerini geliştirirler. Çocukların sınırsız öğrenme imkanı […]

Read more
Categories: Bireysel, Kişisel Gelişim

Neden Unuturuz?

“Duyusal hafıza, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza” dediğimiz üç çeşit hafıza bulunmaktadır. Duyusal hafıza, duyu organlarımızla edindiğimiz bilgileri depoladığımız hafızamızdır ve her uyaran duyusal hafısa ile zihnimize girer. İlgimizi çeken bilgiler duyusal hafızadan kısa süreli hafızamıza aktarılır ki burada da 7-8 saniye civarında tutulur. Eğer bilgi bizim için işlevsel değilse veya önemli değil […]

Read more
Page 5 of 5